Produktion av solel

Vad händer om jag producerar mer el än vad jag gör av med?
För vissa av våra kunder, t.ex. med väldigt bra tak för solenergi, kan man ibland bygga en anläggning som gör det möjligt att producera med el (fler kWh) ä...
Fre, 19 juni, 2020 at 10:04 AM
Solceller, solfångare
Vad är skillnaden på solceller och solfångare Det är lätt att blanda ihop solfångare och solceller, men faktum är att tekniken och användningsområdena s...
Lör, 23 Maj, 2020 at 4:58 PM
Vad är bäst - använda egen solel eller sälja den?
Det enkla svaret är att det normalt är bäst att använda sin egenproducerade solel själv.  Men idag är skillnaden mellan att använda sin solel själv och ...
Mån, 25 Maj, 2020 at 8:18 AM