Återigen ser vi hur politiska beslut över en natt förändrar spelplanen, ofta till något sämre. Elcertifikatsystemet som togs fram för att öka investeringarna inom förnyelsebar el för alla visade sig bli för krångligt och svåradministrerat för Energimyndigheten. När antalet nya certifikat vida översteg prognosen beslöt man först att inte längre låta nya energiproducenter få ansluta sig i systemet som skall gälla fram till år 2045. Nu har man även infört en ny "administrativ" avgift som börjar på 200kr redan i sommar.


För de solenergiproducenter som idag säljer sina elcertifikat, t.ex. genom CheckWatt blir konsekvenserna följande:


1. De årliga intäkterna går mot noll.

2. CheckWatt avser att ta ut en årlig avgift för drift av sin Solapp

3. Energimyndigheten inför en ny administrativ avgift på 200kr/år


Slutsatsen blir att för de flesta, och idag alla anläggningar på <20-25kW blir detta med elcertifikat helt plötsligt en olönsam affär.


Vårt förslag till HPSolartechkunder med anläggningar under 25kW är att följa Energimyndighetens instruktioner nedan och logga på deras hemsida med BankId och säga upp sitt CESAR-konto som hanterar handeln med elcertifikat. Notera att när man gör detta så får man välja på att bara säga upp elcertifikaten, eller och även säga upp sina Ursprungsgarantier, UG. Dessa kan man ha kvar tills vidare om man vill, det blir inga direkta kostnader för detta i dagsläget, även om Energimyndigheten har föreslagit en avgift även på dessa. Men å andra sidan får idag inga pengar på dessa heller då de är värda mindre än 1öre/kWh. På Solkollens hemsida kan man läsa mer om detta med Elcertifikat och Ursprungsgarantier: https://www.solcellskollen.se/blogg/del-1-elcertifikat-och-ursprungsgarantier-for-solceller-en-introduktion


Här nedan är Energimyndighetens instruktion kring hur du säger upp ditt CESAR-konto och sparar 200kr/år.


Så här gör man för att avsluta sitt CESAR konto:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/certifikatregistret-cesar/ny-avgift-pa-200-kr-for-elcertifikatkonton/


Gå direkt till uppsägningen:

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/elcertifikat/extern-instruktion-for-att-aterkalla-och-makulera.pdf


Brevet från Energimyndigheten:


Elcertifikat

9 mars 2021

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

*|data:head|*

Ny avgift för elcertifikatskonton påverkar lönsamheten för villaägare

Från och med den 1 juli i år kommer det att kosta 200 kr per år att ha ett elcertifikatkonto. För dig med en mindre solcellsanläggning kan årsavgiften bli högre än själva intäkten för elcertifikat.

En genomsnittlig villaanläggning på 5 kW får cirka 2–5 elcertifikat per år. Marknadspriset för ett elcertifikat är i dagsläget omkring 2 kronor vilket innebär en årsinkomst för elcertifikaten på cirka 10 kr för en anläggning på 5 kW. Det betyder att för ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, kommer det inte längre vara lönsamt att handla med elcertifikat.

För att undvika kontoavgiften behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto innan 31 maj 2021. Det gör du genom att återkalla din anläggnings godkännande för elcertifikat. För att avsluta ditt konto får det inte finnas några elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot på kontot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är lägre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

Så här gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

 

Bakgrund

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet nya anläggningar i elcertifikatsystemet. Den stora mängden anläggningar har medfört en ökad administrativ kostnad för Energimyndigheten. Kontoavgiften är avsedd att täcka de ökade kostnaderna för registret. Systemet för hantering av elcertifikat ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre.

Med anledning av den ökade administrativa kostnaden för elcertifikatsystemet beslutade regeringen den 29 januari 2021 om ändring av förordningen om elcertifikat. Beslutet innebär bland annat att en årsavgift för elcertifikatkonton kommer att börja tas ut från den 1 juli 2021. Läs mer om beslutet i den här nyhetenoch på vår webbsida om kontoavgiften

Energimyndigheten har även föreslagit till regeringen att införa en kontoavgift för alla producenter i ursprungsgarantisystemet. I samband med att du återkallar elcertifikat kan du även välja att återkalla godkännandet för ursprungsgarantier.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se  

Dela utskicket

Avanmäl från kommande utskick.
Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.


Slutligen.... vad gör jag med mitt CheckWatt konto och vad händer med min solapp från CheckWatt?

Du kan välja att ha den kvar, och då avvakta om och vilken årlig avgift det blir. Antingen väljer du att fortsätta med appen, eller så kan du avsluta deras tjänst. Din solelanläggning kommer att fortsätta att fungera som vanligt, men vi vet inte om du kommer kunna anvädna deras app.


Men, vi på HPSolartech kan erbjuda alla våra kunder ett alternativ som vi tagit fram tillsammans med en av världens största utvecklare av övervakningsssystem för energiproduktion, Solarman. Vi säljer denna till ett självkostnadspris á 1500kr, och då ingår 10 års gratis 4G uppkoppling (som går att förlänga efter 10 år). Garantin står vi för och den bara att skruva i på kommunikationsporten under din växelriktare från HPSolartech, så börjar den fungera direkt. Appen laddar du ner från din appstore och den kostar ingenting. Idag är den på engelska, men vi jobbar på en svensk uppdatering. Du kan se en mängd information om hur din anläggning producerar, och vi lägger till ny funktionalitet allt efter att den tas fram.