En glädjande nyhet för alla som funderar på en lite större solanläggning. VD för vår Branschorganisation, Anna Werner har efter långt och hård, och nu även ett framgångsrikt arbete lagt grunden för ett viktigt framsteg för mera solenergi i Sverige. Läs hennes brev till branschen nedan:


Igår överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om "Slopad skatt för fler som producerar egen el". Det omfattar bland annat den sedan länge annonserade höjningen av gränsen för energiskatt på egenanvänd solel. Idag betalar man skatt då ens sammanlagda installerade effekt är 255 kW. Gränsen höjs den 1 juli till 500 kW.

Föreslaget innebär också att producenter av förnybar el som har en sammanlagd kapacitet som överstiger effektgränsen kommer kunna göra fullt avdrag för energiskatten i sin deklaration för egenanvänd el från anläggningar som var och en är mindre än 500 kW. Det innebär alltså "skattebefrielse" på elen så länge varje anläggning understiger de nya effektgränserna. Dock försvinner inte skatteadministrationen för de ägare av solanläggningar vars sammanlagda effekt är över 500 kW, då ändringen endast medför ett större avdrag i skattedeklarationen (ner till 0 öre per kWh från nuvarande 0,6 öre per kWh). Svensk Solenergi arbetar vidare med att få regeringen att förstå att det är själva administrationen som är ett problem för fastighetsägarna, inte 0,6-öringen.

Riksdagen ska nu utskottsbehandla och rösta igenom propositionen, vilket kommer gå bra då den bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

Ett försök till sammanfattning visas nedan (x-axeln visar hur ditt bestånd av anläggningar ser ut).

Idag

Du betalar ingen skatt om du har en liten eller flera små anläggningar (första eller andra stapeln) så länge den sammanlagda effekten är under 255 kW. Kommer du över 255 kW (stapel 3–5) betalar du 35,6 öre per kWh egenanvänd el från stora anläggningar (över 255 kW), men bara 0,6 öre per kWh egenanvänd el från små anläggningar (under 255 kW).

Efter den 1 juli 2021