Man får göra grönt avdrag även om panelerna sitter på en ekonomibyggnad om den är på "tomten" eller "syns från bostadshuset" – gränsdragningen är något luddig – men kravet är att all el från anläggningen går till bostadshuset. Man får alltså inte ens ha stallbelysningen inkopplad. Svensk Solenergi diskuterar frågan med Skatteverket, men vänta er ingen förändring inom kort.


Rimligt är att så länge man inte är nettoproducent, dvs. att man inte säljer mer el än vad man själv gör av med, särskilt då Sol-Roten endast täcker en normalförbrukning av ett normalt hushåll, så skall det inte spela någon roll om solcellerna sitter på bostadshuset eller på ett garage eller en lada. Det är både orimligt och omöjligt att mäta vart elen går. Skattemyndigheternas riktlinjer skulle även innebära att man inte får ta del av sin lagstadgade rätt sälja sin överskottsel om solcellerna sitter på en ekonomibyggnad då formuleringen säger att all producerad el skall användas i bostadshuset.