Svensk Solenergi har drivti frågan om att det skall räcka med att färdiganmälan är inskickad till nätägaren! Glädjande beskedet är att Länsstyrelsen nu godtar detta som underlag för beviljat solcellsstöd.


De företag som nu får solcellsstöd på 20-procentsnivån (eftersom de beviljades stödet förra året) behöver vara klara med arbetet, och anmält till nätägaren att man är klar för driftstartsenast den 30 juni 2021.

För de som fått besked om beviljat solcellsstöd på 10% under 2021 gäller istället 30 september.

Privatpersoner som söker Investeringsstöd för Grön Teknik, den s.k. "Sol-ROTEN" berörs inte av några datum.