Svensk Solenergi driver frågan om att det skall räcka med att färdiganmälan är inskickad till nätägaren!


Ett nytt problem med utfasningen av solcellsstödet har seglat upp. De företag som nu får solcellsstöd på 20-procentsnivån (eftersom de beviljades stödet förra året) riskerar att halka ner på 10-procentsnivån om de inte är klara med installationen den 30 juni 2021. Detta är givetvis extra irriterande om det beror på sådant som slutkund eller installatör inte själv kan rå på, t.ex. snö på taket eller långa handläggningstider hos elnätsföretaget. Länsstyrelsen i Stockholm har nu backat så att det i vissa fall räcker att installatören skickat in nätföretagets färdiganmälan som underlag för utbetalning, dvs de har frångått kravet på intyg på mätarbyte. Detta är särskilt hoppfullt då Länsstyrelsen i Stockholm är nationella samordnare för stödet. Kanske skulle de kunna påverka övriga länsstyrelser att agera på liknande sätt. Svensk Solenergi ligger på och återkommer till er medlemmar om något finns att berätta.