Svensk Solenergi skriver följande om de ny avgifterna för Elcertifikat och Ursprungs Garantier.


Energimyndigheten fick som de ville. Den 28 januari beslutade regeringen att myndigheten från den 1 juli 2021 får ta ut en avgift för att administrera elcertifikaten. För att undvika kontoavgiften behöver man avsluta sitt elcertifikatkonto senast den 30 maj 2021. I informationsbrevet till kontohavarna nudgear myndigheten alla att säga upp sitt konto för ursprungsgarantier ("UG"), antagligen för att det är mycket tidsödande administration kring dessa för myndigheten. Det är dock inte säkert ännu att det blir en kontoavgift för den som har ursprungsgarantieroch Svensk Solenergi kämpar för att så inte ska bli.

"UG" är en symbolfråga för föreningen. Överallt i samhället går vi mot ökad ursprungsmärkning. Det är helt ologiskt att då låta den finaste, när- och mikroproducerade elen säljas som bulkel och residualmix. Usch! Be gärna era slutkunder ha kvar kontot för "UG". Vem vet, kanske är elanvändarna snart beredda att betala mer än några enstaka öre extra för ursprungsmärkt solel. Läs mer på exempelvis Bengts blogg.