HPSolartechs uppförandekod

Vi som jobbar på HPSolartech förpliktigar oss till att följa företagets uppförandekod i all situationer, både vid och utanför arbetsplatsen. I vår företagskultur finns en djupt rotat vilja att alltid visa tolerans både för våra medmänniskor och vår miljö. Nedan finns en förteckning över de viktigaste punkterna som vi alltid följer i vårt dagliga arbete. 


Affärsetik och affärsprinciper

 • På HPS följer vi alltid alla lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Mänskliga rättigheter och affärsförhållanden

 • Vi säkerställer alltid en säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för jämställdhet och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi värnar rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

Miljö

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens miljöpåverkan
 • Vi ställer krav på affärspartners