Nya skatteregler för privatpersoner som installerar solceller.


Grönt avdrag från 1 januari 2021

Riksdagen har antagit ett nytt förslag om ett s.k. grönt avdrag. Förslaget som tidigare gått under namnen SolROT och EnergiROT gäller från och med 1 januari 2021.

Det nya gröna avdraget kommer att fungera som RUT/ROT, vilket innebär att avdraget sker direkt på kundens faktura och installatören får sedan en utbetalning direkt från staten. Detta är en stor förenkling för slutkunden då ingen behöver ansöka om avdrag eller invänta handläggningstider.

Precis som tidigare gäller avdraget totalt 15 procent av solelinstallationer och 50 procent för energilager och och laddplatser för elbil. Taket ligger på 50 000 kronor i avdrag per person och år. Det gröna avdraget kommer inte att samordnas med ROT/RUT utan kommer att vara fristående. Ytterligare en förbättring med avdraget är att det går att göra avdrag flera gånger till skillnad från tidigare då det bara gick att göra avdrag på den första installationen. Därför blir det enklare att utöka en anläggning. Det gäller även om du vill utöka din anläggning genom att lägga till en laddplats till bilen. Detta tycker vi är väldigt goda nyheter!

Några praktiska saker att tänka på är:

- detta avdrag tillåter installation av solceller på s.k. ekonomibyggnader, t.ex. garage

- avdraget täcker bara arbete och material "som lämnas kvar", vilket gör att bidraget normalt landar på drygt 14%

- avdraget kommer på slutfakturan, då Skattemyndigheten inte tillåter att avdrag görs på delfakturor

- du måste använda elen som produceras på ekonomibyggnaden själv i din bostad