Om du har tapat bort din svenska manual för din växelriktare från HPSolartech skall du skicka ett mail till support@hpsolartech.se så skickar vi en ny i pdf-format.