Varje vår får du som användare av CheckWatts tjänster kring solappen i mobilen och hanteringen av elcertifikat information om utbetalningar och andra nyheter. I år skall du särskilt notera att med det mycket låga priset som betalas för elcertifikat kommer det för många inte längre vara lönsamt att handla med sina elcertifikat. Det är som med alla politiska beslut svårt att förutspå vart detta tar vägen, men vår bedömning är att elcertifikaten för solelproducenter tjänat ut sin roll. Nya avgifter både från Energimyndigheten och CheckWatt gör att det förmodligen blir bättre att helt säga upp sina egna handelsavtal med CheckWatt och istället låta elhandelsbolaget ta över försäljningen av elcertifikat. Eller helt sluta med detta.


OBS! Om du avser att säga upp ditt avtal med CheckWatt kommer förmodligen inte längre din app från dem att fungera! Vi erbjuder kostnadsfritt en ny app till alla våra kunder som säger upp avtalet med CheckWatt. Kontakta oss om du vill ha en sådan utskickat till dig. Du installerar den enkelt själv i din växelriktare och laddar ned en ny app från t.ex. Appstore. Appen är framtagen av Solarman (världens största leverantör av övervakningssytem för solenergi). Den kopplar upp sig automatiskt via 4G. Den nya hårdvaran kostar 1500kr och du då ingår 10 års uppkoppling.


Betalningar för certifikat genererade under år 2020

Nu är vi klara att genomföra årets utbetalning av era intäkter för certifikat från år 2020. Det här mailet fungerar även som kvittens och underlag för överföringen, om det skulle behövas i bokföring. För många betalningsmottagare kommer den här utbetalningen inte behöva tas upp i deklarationen eftersom den är så liten. För er med större anläggningar och högre intäkter rekommenderar vi att det deklareras som en intäkt år 2021, dvs i deklarationen som ska göras om ca ett år från nu. Observera att det som kan finnas om Elcertifikat förtryckt i deklarationsblankett från Skatteverket sannolikt inte är korrekt. De har där skrivit schablonbeloppet som ligger på överföringar av elcertifikat till vårt uppsamlingskonto i Energimyndighetens system Cesar. Den verkliga intäkten är det du får besked om här. För information om förra årets intäkt, den som bör tas upp i deklaration som görs nu i år, kan ni titta i email som vi skickade ut från den här adressen (info@checkwatt.se) datum 2020-03-04. Ämnesraden var ”Information om utbetalning för certifikat”, om du behöver söka i er inkorg.

Det sjunkande priset på EC (elcertifikat) och UG (ursprungsgarantier) - för närvarande 2 kr/MWh för EC och 15 kr/MWh för UG - samt att Energimyndigheten från 2021-07-01 kommer att implementera en ny avgift på 200 kr/år för innehavandet av ett CESAR-konto gör det för mindre anläggningar olönsamt att ha ett sådant. Har ni en installerad toppeffekt på under ca 150 kW rekommenderar vi att ni avregistrerar ert CESAR-konto hos Energimyndigheten. Information om hur det görs smidigast kommer vi skicka ut i början av april. Vi hjälper er i den processen. 

Hela vårt mätsystem, inklusive visualiseringen av data i EnergyInBalance och appen EiB Solar, samt internetuppkopplingen till de mätare och växelriktare med modem från oss, har finansierats med den procentuella avgiften vi tagit från EC och UG försäljningen. Data har använts i forskning hos RISE, KTH och Mälardalens Högskola. Det stora antalet mätpunkter gör det möjligt att estimera både total solelproduktion i Sverige på minutbasis, se ny widget på Svensk Solenergis webbsida. Det skapar även förutsättningar för närliggande anläggningar att hjälpa varandra med bättre driftövervakning. Vidare ger datan en bättre bild av hur stor solinstrålningen faktiskt är, med hög upplösning i tid och rum. Något som kommer ge SMHI möjlighet att skapa bättre prognoser i framtiden, som i sin tur möjliggör smartare styrning av energisystemet. 

Inte ännu, men förmodligen inom ett år, kommer ni få ett formulär där ni fyller i om ni vill fortsätta använda våra tjänster då vi tar betalt de som har ingått i ‘Elcertifikatmätaren’. Vi tar inte betalt utan att ni först godkänt det. Visualisering av elproduktionen inklusive smart driftövervakning kommer att kosta 17,5 kr/månad (inkl moms) vilket motsvarar 210 kr/år. Hämtning och visning av data för köpt el, såld el och egenanvändning av solel kommer också ligga på 17,5 kr/månad (inkl moms).

Köpare av EC under 2020 har varit Modity Energy Trading AB resp Glitre Energi Strøm AS, med snittpris för EC på 5,4 kr/st (=0,54 öre/kWh). Tack vare att vi fick till märkning Bra Miljöval på UG var deras värde högre än föregående år, nämligen 15 kr/st (=1,5 öre/kWh).

Årets utbetalningar skickas nu till Bankgirocentralen men det tar några dagar innan ni har det på ert bankkonto. Om ni inte mottagit betalningen innan fredag (12e mars) så skicka oss ett email och meddela det, så får vi kontrollera om vi har rätt konto-/BG-/PG-nummer till er. 

Administrationsavgiften för datainsamling och rapportering är 20% på upp till 1000 kr sammanlagt årligt värde av elcertifikat och ursprungsgarantier; 10% på andel av värdet som överstiger 1000 kr - dock max 1000 kr i avgift per år. Modem tillkommer med avgift på 168 kr/st. Tilläggstjänsten Kiosk avser visning på en publik skärm, kostar 640 kr/st per år. Tillvalet Routerfunktion som är en delning av internetuppkoppling från dataloggerns modem till solcellsanläggningens växelriktare, innebär en årsavgift på 168 kr/st (räknas som 2 st vid mer än 50 MB dataanvändning per månad och 4 st vid mer än 120 MB data per månad). Att hämta och visa data från nätägare på hur mycket el som köps och säljs kostar 168 kr/år. Tilläggstjänsten hantering av kvotplikt gäller endast större anläggningar och innebär en extra administrationsavgift på 336 kr/år. Alla kostnader för tilläggstjänster här angivna exkl moms. Om kostnader för tilläggstjänster är högre än värdet genererade certifikat så tar vi inte något betalt från er utan den blir helt enkelt ett nollsummespel. Moms läggs på den här utbetalningen från oss enbart om det är ett företag som är betalningsmottagare. 

Utbetalning till XXXXX

Antal EC:              22 st

Antal UG:              22 st

Värde certifikat:      449 kr
---

Antal modem:           0 st

Antal routerfunktion:  0 st

Antal routerdata+:     0 st

Antal kvotplikt:       st

Antal data-nätägare:   1 st

Administrationsavgift: 258 kr
---

Moms:                  0 kr

Utbetalas:             191 kr

 

Betalare är CheckWatt AB med org nr 556824-9014