Larmrapport om solcellsanläggningar som läcker likström.

 

HPSolartech identifierade redan tidigt att enkla och billiga jordfelsbrytare av s.k. TYP A, inte fungerade som de skulle om de stördes av läckande likström från växelriktaren. Självklart åtgärdade vi detta i våra installationer och bytte till tillförlitliga modeller av s.k. TYP B. detta gjorde vi trots att dessa var mycket dyrare, och trots att många av våra konkurrenter felaktigt vidmakthöll att det ”dög alldeles utmärkt med det billigare alternativet TYP A”. 

 

Men vi nöjde oss inte med dessa utan i samarbete med vår tillverkare Ginglong, inledde vi ett arbete med att undersöka vid vilka nivåer problemen uppstod och sedan försäkrade vi oss om att alla våra växelriktare med god marginal låg under dessa kritiska gränsvärden.

 

Nu har Installatörsföretagen gjort en liknande studie, och deras slutsatser är ännu mera dramatiska än de vi redan kommit fram till; en felaktigt installerad solcellsanläggning kan påverka fastigheter runt din egen. Små läckage på över 6mA räcker. Nedan kan du läsa mer om denna rapport.

 

Med en installation från HPSolartech kan du känna dig trygg med att du har en maximalt säker solelanläggning, både för din egen fastighet och för kringliggande fastigheter. Vi kan dock inte garantera vad din granne har installerat, men du kan i alla fall som kund till HPSolartech slappna av och veta att du har en maximalt säker anläggning som inte läcker >6mA likström.

 

https://www.svenskfastighetsutveckling.se/2021/03/04/ny-rapport-solcellsanlaggningar-slar-ut-grannarnas-jordfelsbrytare/

Ny rapport: Solcellsanläggningar slår ut grannarnas jordfelsbrytare

Av Redaktionen Stordåhd | 

Det låter smått otroligt men problemet har diskuterats i branschen länge. En ny rapport från Installatörsföretagen bekräftar nu att en solcellsanläggning kan slå ut jordfelsbrytare hos grannar utan att de märker det. Det ökar risken för personskador.

– Slås jordfelsbrytaren ut kan det innebära stor fara och leda till fara för livet. Våra undersökningar i rapporten visar att solceller i kombination med en viss typ av jordfelsbrytare kan ha just den effekten – inte enbart på ditt eget nät utan till och med på din ovetande grannes nät, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

En solcellsanläggning avger viss mängd likström trots växelriktare. Installatörsföretagens tester visar att likströmmar kan vara så höga som 5-8 procent av växelströmmen – långt över gränsvärdet 0,5 procent som idag är produktstandard. Vid likström högre än 6 mA slutar jordfelsbrytare av typ A att fungera utan några synliga spår, inte bara i huset med solcellsanläggningen. De fastnar i tillslaget läge. Jordfelsbrytare av typ A kan slås ut även i angränsade hus utan att ägaren märker det.

– Det är mycket överraskande att förekomsten av likströmskomponenter kan bli så hög och det ställer mycket höga krav på elinstallationer i framtiden. Är man orolig över sin nuvarande anläggning ska man be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms nödvändigt byta från typ A till typ B, fortsätter Fredrik Byström Sjödin.

De närmsta åren ska 400 000 solcellsanläggningar och över 2 miljoner laddningsplatser för elfordon installeras i Sverige. Och med ökad förekomst av mycket krävande elektronisk och avancerad utrustning ökar risken för komplikationer.

– Att installera solceller är inte någon enkel historia. Det kräver kunnande och fackmannamässighet. Vår undersökning visar ytterligare vikten av att utföra installationerna korrekt. Men mer kommer att behöva göras för att möta de här problemen i framtiden, säger Fredrik Byström Sjödin.

Om rapporten: 

Syftet med rapporten har varit att utreda om likströmskomponenter och högfrekventa störningar förekommer i de allmänna lokalnäten. De resultat som ligger till grund för rapportens slutsatser är dels utredningar utförda av två oberoende externa konsulter och egna beräkningar utförda av Installatörsföretagen.

Jordfelsbrytare påverkas av likströmskomponenter och högfrekventa, ledningsburna störningar. Rapporten kan också visa att arkitektur och dimensionering av lokalnäten endast har mindre betydelse för utspridningen av likströmskomponenter. Däremot har volymen av antalet växelriktare och resistansen i felstället stor betydelse.