Tillsammans med vår partner Chiko har HPSolartech utvecklat ett helt nytt ballastsystem för platta tak. Med detta system sparar vi up till 70% aluminium och värdefull montagetid. Så bättre för miljö, bättre för arbetsmiljö och samtidigt en säkrare och snyggare installation.


Systemet i sitt basutförande finns nu att köpa direkt från Chiko. Men den lösning vi på HPSolartech använder oss av är en förbättrad modell, anpassad för våra system och för våra nordiska förhållanden. och är en del av våra kompletta system för säker och robust solenergi,.