Om du som fastighetsägare byggt en eller flera anläggningar som tillsammans överskrider en produktionskapacitet på 255 kW totalt måste du själv anmäla till Skatteverket att du är skattskyldig för energiskatt. 

Det innebär att du i fortsättningen skall deklarera och betala in energiskatt månadsvis. För din egen solel får du en skattenedsättning till 0,5 öre/kWh. För elen du köper in betalar du som vanligt full energiskatt, dvs 32,5 öre/kWh. 

Tänk på att också meddela ditt elnätsbolag att de inte längre ska fakturera energiskatt, eftersom du nu är skattskyldig själv.