Under det senaste året har frågor kring begränsningar och restriktioner för att få installera solcellsanläggningar nära områden där försvarsmakten bedriver verksamhet eller har andra s.k. Riksintressen. Upprinnelsen till detta är bl.a. risken för att elektromagnetiska fält (EMC), främst orsakade av effektoptimerare, kan störa olika radiofrekvensband. En utredning kring detta görs av RISE och Elsäkerhetsverket. Försvaret har förhindrat ett antal bygglov, och även tvingat några solcellsägare att montera ner sina befintliga anläggningar. Nu får Försvaret delvis backning av Länsstyrelsen, åtminstone tills Regeringen fått säga sitt. 


https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2020/foersvarsmaktens-oeverklagan-om-solceller-far-avslag-av-laensstyrelsen


Vi på HPSolartech har valt att inte montera denna typ av effektoptimerare på våra anläggningar.