Det finns omkring 200 elhandelsbolag i Sverige. De flesta av dessa är villiga att betala för den solel du inte använder själv. Men deras erbjudanden är väldigt olika och sällan transparenta. Många gånger måste du teckna ett bundet avtal både för den el du köper (på natten och under vintermånaderna) och för den överskottsel du levererar till dem. Helheten är svåröverblickad. Här får du några tips att "grubbla över":


Spotpriset per kWh är bara en liten del av den hela ekvationen. Normalt är spotpriset läger på sommaren och under nätterna. Men inte alltid. Vi hade en del rekordlåga (negativa) spotpriser under vintern 2019-2020. Vi tycker att det är litee för mycket fokus på detta med "spotpriser för el" idag!


Fasta månadsavgifter kan var oproportioneligt höga!


Administrativa och andra påslag varierar kraftigt och är ofta helt godtyckliga!


Skatter och moms är den i särklass högsta kostnaden när du köper el.


Skattereduktionen (60 öre/kWh) är idag normalt den största delkomponenten i intäkten för din sålda solel.


Nätavgiften är för de flesta hög och fast, och denna bestäms av din nätägare som har monopol. Men nätavgiften kommer att gradvis gå över till s.k. rörliga effektavgifter (f.o.m. sommaren 2020). Detta innebär att du kan tjäna ganska mycket på att ha en jämn (och så låg som möjlig elförbrukning) istället för att t.ex. "spara på dagen och maxa på natten = tvättmaskin och billaddning mm". För även om spotpriset för el kanske är billigare på natten, så är det den högsta effekten under 1 timme för varje månad som kommer att avgöra din "fasta nätavgift".


Överföringsavgifter (transisteringsavgifter) läggs på av din nätägare för varje kWh du köper. Men du får även en liten (betydligt mindre) intäkt per kWh du levererar ut till nätet. Denna kallas då normalt "nätnytta".


Elcertifikat är något du kan få ersättning för som mikroproducent. Har du en egen elcertifikatmätare (detta var tidiager standard hos HPSolartech när elcertifikaten fortfarande var lönsamma, dvs. innan Regeringen ändrade förutsättnignarna för dessa.) får du ersättning även för den el du producerar själv. Du får även betala för ett elcertifikatpåslag när du köper el hos många ”gröna elleverantörer”... Notera att vår partner CheckWatt har avslutat alla mindre kunders konton (CESAR) för handel av elcertifikat när Energimyndigheten införde en administrativ avgift (200kr/år) som gjorde att all fortsatt handel med elcertifikat på mindre anläggningar blev olönsam.


Komplicerat? Rörigt? Förvirrande? - You bet! Både HPSolartech och vår branschorganisation Svensk Solenergi sliter våra hårt för att försöka få fram någon form av jämförelseprismellan olika elbolag på köpt och såld el för våra kunder. Tyvärr är det dock så idag att så fort vi har ett "eurekaögonblick" och ser elprismarknaden i skarpt solljus, ändrar någon spelare förutsättningarna, t.ex. med en tillfällig "solbonus", eller nytt påslag, och vi är tillbaka i skuggan i ruta ett igen.


Men, du som mikroproducent av solenergi MÅSTE själv teckna någon form av solavtal med din elhandlare. Och du kan trösta dig med att i slutänden blir det faktiskt riktigt riktigt bra med solenergi bra oavsett vem du till slut väljer:-) ja, sol blir alltid fantastiskt bra för dig som mikroproducent.


Några länkar till stora elbolag som gärna köper din överskottssol.


Ellevio

https://www.ellevio.se/foretag/anslutningar/elnatsanslutning/anslutning-av-egen-elproduktion/ersattning/

Upplands Energi

https://www.upplandsenergi.se/energiprodukter/35209.solel.html

Mälarenergi

https://www.malarenergi.se/el/solceller/solceller-och-solpaneler/salj-din-solel/

E:ON

https://www.eon.se/solceller/solcellspaket/salja-solel

Vattenfall

https://www.vattenfall.se/solceller/solcellspaket/mikroproduktion-salj-solel/

Jämtkraft

https://www.jamtkraft.se/privat/solel/tjanster/vi-koper-ditt-overskott/salja-solel/

Telge Energi

https://telgeenergi.se/privat/solceller/jag-har-solceller/