Det enkla svaret är kanske - det beror på!


Förmodligen behöver du inte söka bygglov, men du bör kontrollera detta med den kommun man bor i. Solceller på takinstallationer där installationen följer takets lutning är normalt bygglovsbefriade. Men många undantag, specialregler och potentiella fallgropar finns. Och, monterar du solceller utan bygglov där bygglov krävs kan du bli tvungen att montera ner dessa.


Vi på HPSolartetch hjälper dig förstås att kontrollera vad som gäller kring bygglov för solceller i just din kommun. 

 

Hur vet man när man måste söka bygglov för solceller?

Först kontrollerar man om huset ligger inom eller utanför s.k. detaljplanerat område. Denna information hittar man på kommunens hemsidor, vanligen där kommunen har sina olika kartor. Om området där ditt hus står inte är detaljplanerat behöver du normalt inget bygglov. Men var observant på att kommunen i undantagsfall kräver ett bygglov i alla fall om området i fråga är belagda med "särskild lovplikt". Detta är brukar kommunen göra om det finns särskilda miljö- eller kulturaspekter som skall beaktas.

 

Riksdagen tog den 1:a augusti 2018 ett efterlängtat beslut att slopa kravet på bygglov för solceller... i de flesta fallen.

Grundprincipen för när det är allmänt krav på bygglov är när installationen medför en  förändring av husets färg, fasad eller takmaterial (t.ex. om du byter tak  från papptak till koppar. (Du kan själv läsa mer kring detaljerna när bygglov alltid krävs på Boverkets hemsida https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/sol/ ).


HPSolartech hjälper dig inom rimliga gränser att undersöka om du behöver bygglov eller bygganmälan samt hjälper dig även med att fylla i själva ansökan. Med rimliga gränser menar vi t.ex. att vi förutsätter att det finns ritningar på fastigheten där sollcellerna skall monteras (annars måste nya ritningar tas fram av dig som kund). Du måste själv skriva under ansökan och betala eventuella avgifter din kommun tar ut för ansökan eller upprättandet av nya ritningar om detta behövs.

 

Men vad innebär egentligen det slopade kravet på bygglov för solceller?

Undantaget för krav på bygglov för solceller gäller även om du ändrar på husets utseende, t.ex. att du sätter upp svarta solceller på ett rött tegeltak. Men, du får bara montera dina solceller utanpå det befintliga taket- eller fasadens konstruktion. Du får t.ex. inte byta ut ett befintligt tak mot ett nytt integrerat tak med solceller, utan att först söka och få bygglov för solceller beviljat. Du får inte heller montera solceller i vinkel på ett platt tak (vilket är det normala att göra på platta tak) utan att söka bygglov för solceller. Däremot får du nästan alltid montera solceller direkt på marken på din tomt utan att behöva söka bygglov för solceller. Men, ett bra tips är förstås att berätta för dina grannar vad du tänker göra, de kanske dessutom är intresserade av att göra samma sak, och då kanske ni hjälpas åt söka bygglov för solceller tillsammans och även få ett bra paketpris från oss.

 

OBS! Tänk på att du måste få ditt bygglov för solceller beviljat innan du börjar montera dina solceller.

 

På Boverkets hemsida hittar du följande checklista över när undantaget för bygglov för solceller gäller: 

  • Solcellerna måste installeras direkt utanpå ditt hus befintliga fasad eller taktäckningsmaterial. Dessutom måste solpanelerna alltid följa byggnadens konstruktion.  (Tips: tänker du sätta uppvinklade paneler på ditt platta tak bör du först kontakta din kommun då vinklade solpaneler anses avvika från takets ursprungliga form vilket då normalt kräver bygglov för solceller.)
  • Du får inte installera solpaneler på en byggnad eller inom bebyggelseområden som anses särskilt värdefullt. 
  • Tänk på att definitionen för värdefullt kan avse både ett enda hus, men också omfatta hela område inom din kommun, om kommunen anser detta område betydelsefullt att skydda för sin speciella kultur- eller miljöprägel. Dessa särskilt skyddsvärda områden omfattas av en egen detaljplan. Därför bör du alltså alltid först kontrollera vad som gäller på din kommuns detaljplan eller genom att ta kontakt med din kommuns Byggnadsnämd. Om du bor i ett område som omfattas av utökade bygglovskrav för solceller är det ofta bara en fråga om att dina solceller inte får "avvika för mycket", t.ex. genom att installera blå solceller på ett rött tak. Det är idag ovanligt att någon får avslag på sin ansökan för bygglov för solceller.
  • Du får inte installera solceller inom eller i direkt anslutning till mark och områden som är av s.k. riksintresse för totalförsvaret. 
  • Du behöver nästan aldrig bygglov för solceller om du vill montera dina solpaneler på marken om det sker inom din egen tomt.
  • Om du vill installera solceller på en plasts som ligger utanför detaljplanerat område så krävs normalt inte bygglov för solceller. Men notera att andra särskilda begränsningar och regler kan gälla för området i fråga.

 

När skall man göra en bygganmälan?

En del kommuner kräver en s.k. bygganmälan även om du kanske är befriad från att söka bygglov för solceller. Detta sker t.ex. när takets bärande konstruktion eller brandskydd förändras. Om du tror att du behöver göra en bygganmälan så gäller samma regler gäller som för bygglov för solceller, dvs. du måste göra bygganmälan och vänta på beslut innan du får sätta igång att installera dina solceller.


På Boverkets hemsida kan du lästa mera kring bygganmälan och när denna krävs: 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/anmalan/

 

Vad får man betala får att söka bygglov för solceller?

Avgifter för att söka bygglov- och anmälan för solceller skiljer sig åt mellan olika kommuner. I många kommuner kostar det ingenting att söka bygglov för solceller. I andra kommuner tillämpas fasta taxor, och andra kommuner har valt att ut en timtaxa för arbetet med att handlägga bygglov för solceller. Det är ovanligt att det kostar mer än ett par tusen kronor. Det brukar gå ganska fort att få besked när man söker bygglov för solceller. Ofta får man ett beslut inom ett par månader, och i de flesta kommuner är det gratis att söka bygglo för solceller. 

 

Gör så här om du själv vill söka bygglov för solceller:

  • Undersök vad din kommun säger gäller i detaljplanen för ditt område. Denna information hittar du på din kommuns webkartor. Sannolikt behöver du inte söka bygglov för solceller eller göra en bygganmälan. åtminstone om du monterar dina solceller direkt på huset eller fasaden. 
  • Om din kommun kräver bygglov för solceller eller att du först gör en bygganmälan så är det i många kommuner kostnadsfritt. Normalt finns dessa krav bara om området omfattas av särskilda restriktioner och/eller du vill montera dina solcelelr på ett sätt som gör att de sticker ut från ditt tak eller din fasad, t.ex. genom att vinkla solpaneler på ett platt tak.
  • Glöm inte att om bygglov eller bygganmälan behövs så måste detta vara klart och beviljat innan du börja montera dina solceller! 
  • Kontrollera vad som gäller för ditt område i din kommun. Wikipedia har en sammanställning över weblänkarna till alla Sveriges kommuner:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_kommuner

 

Du hittar ytterligare information kring hur bygglovsprocessen går till på Svensk Solenergis hemsida https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2018/slopat-krav-pa-bygglov-foer-solenergianlaeggningar-som-foeljer-byggnadens-form

 

Vill du läsa detaljerna bakom Riksdagens beslut för undantaget för bygglov för solceller hittar du detta här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fler-bygglovsbefriade-atgarder_H501CU32