1. Förutsättningar

1.1      Kommer det funka med solceller på mitt tak?

Många undrar i vilka vinklar och lutningar man monterar solpanelerna. 

På hus med sneda tak monterar man i princip alltid panelerna direkt mot taket med en liten luftspalt. 

På platta tak vinklar man upp panelerna något för att se till att smuts och annat som landar på panelerna rinner av när det regnar. Beroende på om man vill optimera effekten eller mängden av producerad solel kan man ibland välja mellan att vinkla alla paneler mot syd eller hälften mot öst och hälften mot väst.

Stora träd och annat som skuggar kan vara ett problem för att få ut bra solel. 

Vi hjälper dig med att bedöma bästa lösningen i alla lägen.1.2    Hur påverkar takvinkeln min anläggning?


När vi gör våra modeller försöker vi alltid vara så noggranna som möjligt. Vi tar därför hänsyn var på din fastighet de tänkta solpanelerna hamnar samt i vilken vinkel mot solen vi uppskattar att de kommer monteras. Illustrationen till höger är en modell över hur grunddata ser ut. En perfekt vinklad panel i söderläge motsvarar 100%.  Exakt hur de blir med din fastighet beror självklart på hur den är utformat, men vi räknar om alla relationer på vinklarna utifrån de vinklar vi kan mäta.
1.3    Blir det fult?

Nej, i de flesta fall räcker det med att våra skickliga installatörer gör en bra planeringen av var panelerna skall monteras. Vi erbjuder svarta paneler som standard. Våra egenutvecklade fästen och monteringslösningar gör installationen perfekt. 

Vid särskilt komplicerade tak med höga krav på utseendet samarbetar vi med hantverkare och plåtslagare som tillsammans med våra erfarna montörer kan uppfylla dina önskemål om estetik och design. 

Ibland är förutsättningarna tyvärr dåliga och då rekommenderar vi dig att avstå. Men i alla lägen gör vi först någon form av visualisering för att visa dig ungefärligt hur det kommer att se ut med solpanelerna på plats, innan du bestämmer dig.1.4    Är det inte för kallt och mörkt i Norden?


Många tror att solpaneler fungerar bäst i öknen. Men värme minskar verkningsgraden på solpanelerna. Våra långa ljusa dagar med något svalare klimat lämpar sig bra för produktion av solel. Skillnaden i verkningsgrad mellan medelhavsområdet och Sverige är bara på några få %. Men alla solelproducenter önskar förstås att deras hus hade taket i en bergsöken i Anderna, torrt, kallt och massor av grön solel.

Här intill ser du hur SMHI har uppmätt effekten av solinstrålningen vid olika platser i Sverige. Detta mäts som antal kWh/kvm och år. Om du t.ex. bor på östkusten i närheten av Stockholm kan du maximalt få ut ca 200kWh/kvm installerad solpanel, om panelerna är optimalt vinklade mot solen.

Självklart blir detta en förenkling av verkligheten då faktorer som nederbörd, molntäcke, temperaturer, skuggor mm, spelar in i det slutliga utfallet. Vi bygger våra kalkyler på dessa grundantaganden, men tar även hänsyn till väderdata, omgivningen och den faktiska placeringen av din solelanläggning. Vi strävar alltid efter att ge dig en konservativ och lite försiktig kalkyl, då vi aldrig vet hur mycket det kommer att regna, även om vi förstås hoppas på massor av sol och blå himmel.
1.5    Vad är bäst, maxeffekt eller maxenergi?

Vi får ofta frågan vad som är bäst - lite färre paneler i optimala vinklar mot solen, eller fler solpaneler för att maximera antalet kWh som kan produceras. 

I det första fallet får du en bättre kalkyl, kostnaden per producerade kWh blir lägre. I det andra fallet får du en bättre miljökalkyl, dvs. du kan producera fler kWh, men kostnaden per kWh blir marginellt högre. 

Detta är ett personligt val anser vi. Men en sak som vi vill räkna på så att du kan välja vad som är bäst just för dig. En sak att tänka på är att med moderna solpaneler går det faktiskt att få ut mer solel från ett större villatak än vad ditt elsystem kan hantera. Då blir det lite som att elda för kråkorna, även om du eldar med miljövänlig el. Så detta vill vi hjälpa dig att undvika.1.6    Hur stor ska min anläggning vara?

Den skattereduktion som man får idag när man säljer överskottsel (60 öre/kWh) gör att värdet på överskottselen är extra stort. Det innebär att för att du ska tjäna så mycket pengar som möjligt så ska du sätta upp solpaneler så snart som möjligt och sätta upp så många som möjligt utan att producera mer än du gör av med på ett år eller mer än 30 000 kWh på ett år. 

Skattereduktionen kommer att försvinna över tid men ju längre tid en så stor anläggning som möjligt kan producera överskottsel desto snabbare tjänar du tillbaka investeringen. Och när den väl är avbetalad är ju all överskottsel en ren intäkt för dig. Pengar i fickan helt enkelt!2    Leverantör (så här gör vi på HPSolartech)

2.1    Vilken installatör ska jag välja?

Du ska välja oss, såklart! 

Skämt åsido. Att installera en solelsanläggning är en stor investering och därför ska du välja en leverantör som du har förtroende för. Det är naturligtvis viktigt att själva produkterna är av bra kvalité, men det har de flesta leverantörerna idag så där skiljer det sig inte så mycket. 

Vi har däremot två huvudanledningar till att vi tycker att du ska välja just oss. Dels har vi marknadens bästa garantivillkor vilket är viktigt på en så stor investering och på något som ska hålla så länge som man förväntar sig av en solelsanläggning. Målet med våra garantier är att du ska ha garanti på allt, inklusive monteringen, tills anläggningen har betalat för sig själv. Därför har vi minst tio års garanti på allt. Läs mer om våra garantier här. 

Vi är också väldigt duktiga på att se till att du får den bästa anläggningen för just dina förutsättningar. Vi kallar det Rightsizing. Vi räknar, simulerar och optimerar en anläggning till dig baserat på just ditt tak, din energiförbrukning, väderstreck, instrålningsdata, väderdata, skuggning och allt annat som påverkar kalkylen. Det innebär att du får den bästa anläggningen du kan få och en god bild av hur ekonomin kommer att se ut under anläggningens livslängd.3    Bidrag, bygglov och annat pappersarbete

3.1    Kan man få investeringsstöd?

Du har möjlighet att få ett särskilt investeringsbidrag för hela din solcellsanläggning. Stödet är på 20% av den totala kostnaden.

Detta är ett s.k. "ramstöd" vilket innebär att först till kvarn gäller så länge pengarna som avsats räcker. Under 2018 beslutade Riksdagen att höja bidraget från 390msek till 915msek. Även under 2019 sköts det till extra pengar till bidraget.

I januari 2020 gick energimyndigheten ut och sa att de som hade sökt fram till dess förmodligen skulle få bidrag. Om man kommer få bidrag för en ansökan som man skickar in nu är osäkert. Men vi tycker att man ska skicka in en ansökan för säkerhets skull och hjälper dig gärna med det.

Är du FÖRETAGARE måste du söka bidraget före projektets påbörjan. Som PRIVATPERSON räcker det med att du gjort ansökan inom 6 månader. Handläggningstiden från att du söker tills du får bidraget utbetalt kan vara lång (ibland över ett år) beroende på var i Sverige du bor. 

Notera att ett krav för att få bidraget är att installatören har F-skattsedel. Det finns vissa andra restriktioner. Bland annat kan du maximalt få 1,2msek i bidrag. Ansökan handläggs av länsstyrelsen i ditt län.3.2   Hur funkar det med ROT-avdrag?

Som alternativ till det investeringsstödet kan du som privatperson göra ROT-avdrag. ROT-avdraget har de vanliga begränsningarna med att du maximalt kan dra av 50 000kr per år och att ditt hus inte får vara nyare än fem år. 

Det går inte att kombinera dessa båda bidrag, men en del gör först ROT-avdrag därför att handläggningstiden förväntas vara lång för solcellsstödet. För solceller baseras ROT-avdraget på en schablon som ger 9% av totalkostnaden. Om man sedan erhåller det investeringsstödet återbetalar man ROT-avdraget.3.3   Behöver jag bygglov och hur söker jag det?

Om du behöver bygglov eller inte beror på vilken kommun du bor i. Vi hjälper dig alltid att ställa en fråga till kommunen, och om det behövs så hjälper vi dig med handlingarna.

Generellt kan man säga att utanför detaljplanerat område (på landet) behövs inte bygglov. Inom detaljplanerat område (i stan) behöver du bygglov men ofta erbjuder kommunen något slags förenklat och ofta gratis förfarande just för solpaneler. Bor du i ett Q-märkt eller motsvarande hus så behövs bygglov och då kan även andra regler gälla.3.4   Vem gör nätanslutningsanmälan?

Det gör vi!3.5   Ökar min fastighet i värde med solceller?

En undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet visar att hus med en solcellsanläggning på taket ökar i värde, i snitt med hela 14 procent.

Axel Bolin, mastersstudent i Nationalekonomi med miljöinriktning på SLU, som står bakom studien “Pricing the Sun - A hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden” är inte förvånad över resultatet:

- Solceller i sig är en investering som gör att huset blir mer attraktivt vid försäljning. Dessutom sänker de husets omkostnader. Och vilken köpare vill inte ha lägre kostnader?, säger Axel Bolin.

Studien omfattar 8000 solcellsinstallationer som parats ihop med 50 000 husförsäljningar under åren 2012–2018. Även tomtarea, boarea, byggnadsår samt miljö- och socioekonomiska faktorer är inkluderade i beräkningen. 


 

4    Sälja och köpa el

4.1    Vem köper min solel?

Det gör ditt elbolag. De kan sedan sälja den elen till andra kunder. Så när du inte själv använder din hållbara el kommer någon annan att göra det.4.2   Hur säljer jag elen? Och vem håller reda på hur mycket jag säljer och köper?

Du behöver inte göra någonting. Elmätaren i ditt hus håller reda på hur mycket el som du skickar tillbaka på nätet och skickar den informationen till ditt elbolag. Elbolaget ser sedan till att du får betala för elen du köper och får betalt för den du säljer. På sommaren kommer du därför få betalt av elbolaget eftersom du oftast producerar mer än du gör av med, och tvärt om på vintern.4.3   Vad händer om jag producerar mer solel än jag gör av med på ett år?

Det enkla svaret är ”Ingenting”. Överskottselen som du producerar säljs till din elleverantör precis som vanligt. Däremot kommer du inte att få skattereduktionen på 60 öre/kWh för den el som du säljer som översteg din årsförbrukning. Du får alltså inte så mycket betalt för överskottselen. Det innebär alltså att i teorin kan du installera hur mycket solpaneler som helst. 

Och så kan du inte längre vara mikroproducent utan blir automatisk ”småskalig elproducent”. Det innebär inte heller så mycket mer än att du kan komma att få lite sämre villkor från ditt elbolag när de ska köpa din överskottsel.

Summa summarum händer det alltså inte så mycket men kalkylen på de sista kWh blir lite sämre än på de första.4.4   Vem är mikroproducent?

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. Vissa elproducenter uppfyller kraven att bli så kallade mikroproducenter, vilket bland annat innebär att man slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till nätägaren.

För att klassas som mikroproducent hos elbolagen måste du uppfylla följande krav:

  • Din mätarsäkring får inte vara större än 63A
  • Effekten får inte vara högre än 43,5kW
  • Du måste förbruka mer el än du producerar

Av någon konstig anledning så har skatteverket valt en annan gräns på mätarsäkringen, nämligen 100A. Denna gräns gäller för skattereduktionen.4.5   Måste man betala energiskatt?

Så länge din solanläggning är mindre än 255kW så behöver du inte betala någon energiskatt. Gränsen gäller per byggnad så du kan ha två byggnader med 254,9kW solpaneler på varje och fortfarande inte behöva betala någon energiskatt.

Om din anläggning är större än 255kW så måste du börja betala energiskatt på all el som du använder själv och då blir kalkylen ganska dålig tyvärr. Vi hoppas att denna gräns ska tas bort men tills vidare finns den där.4.6   Jag har reducerad energiskatt, vad händer då?

Det finns verksamheter som inte behöver betala full energiskatt på den el som de förbrukar. Det är bland annat en del lantbruksverksamhet och en del industriverksamhet. Om man har reducerad energiskatt så betalar man bara 0,5öre/kWh i energiskatt.

På anläggningar under 255kW betalar man ingen energiskatt alls så där är det ingen skillnad. På anläggningar över 255kW så måste man betala energiskatt på den egenanvända elen men om man har reducerad energiskatt så blir det bara det halva öret. Gränsen på 255kW blir alltså ganska ointressant om man har reducerad energiskatt.4.7   Kan man ha två leverantörer av el - en jag säljer till och en jag köper av?

Nej, du kan bara ha en elleverantör så se till att välja den som ger dig lägst pris på elen du köper och bäst betalt för din överskottsel. Det kan du tjäna mycket pengar på.4.8   Vad är spotpris?

El handlas på en börs, ungefär som aktier. Börsen heter Nordpool. Kl.13 bestäms nästa dags pris per kWh. Priset sätts efter efterfrågan och utbud. Historiska spotpriser varierar mellan 30-65öre.

Den el du inte använder själv säljs automatiskt på Nordpool till dagens spotpris (minus en administrativ avgift på ett par ören).4.9   Hur funkar elcertifikat?

Elcertifikat är en sorts automatiska krediter per producerad kWh som alla producenter av förnybar el får, oavsett om de själva använder elen eller säljer denna. Producenter av smutsig el, till exempel brunkol, är tvingade att köpa certifikat enligt ett bestämt kvotsystem. Priset för ett elcertifikat burkar ligga på 5-10öre/kWh. Om du väljer att låta ditt elbolag hantera handeln av dina certifikat kan du behöva betala en mindre administrativ avgift för detta. Vi monterar en certifikatmätare åt dig och hjälper dig med att komma igång med detta. Sedan sköter allt sig självt. Regeringen bestämde 2017 att systemet skall gälla till minst år 2045. 

Vi hjälper dig att ansluta och teckna nödvändiga avtal med företaget Checkwatt som kommer att sköta din elcertifikathandel. Du får sedan en utbetalning från Checkwatt minst en gång per år enligt deras nuvarande avtal. 

Notera! Många elleverantörer erbjuder sig att sköta denna handel åt dig istället för Checkwatt, vanligen mot en något högre administrativ kostnad jämfört med Checkwatt som tar 10% för att administrera handeln av dina certifikat. Bortsett från att detta är ett onödigt påslag riskerar du även att inte få betalt för den solel som du själv använder. Så vi uppmanar dig till att läsa det finstilta i dina nya avtal med din valda elleverantör. Du får själv bestämma hur du vill hantera detta.4.10 Hur funkar skattereduktionen?

Skattereduktionen är en extra skatterabatt som du som mikroproducent av grön el får på din inkomstdeklaration för all el du producerat och sålt. Idag ligger denna på 60öre per såld kWh.

Du kan få skattereduktionen om du faller innanför Skatteverkets gräns vilket är att din mätarsäkring är 100A eller mindre. Och så kan du maximalt få tillbaka 18 000kr/år. Du får också maximalt skattereduktion för lika många kWh som du har köpt under året.

Skattereduktion sker automatiskt och kommer förtryckt på din deklarationsblankett.4.11  När får jag skattereduktionspengarna för min sålda solel?

Ditt elbolag kommer att lämna in en kontrolluppgift till Skatteverket och den kommer in i din deklaration. Du får sedan pengarna som en del av skatteåterbäringen.4.12 Varför får man ersättning för nätnytta?

Det är dyrt att transportera el från platsen där den tillverkas till platsen där den används. Ju längre avståndet blir desto dyrare blir det för nätägaren då denne måste hålla en spänningsnivå i beredskap som motsvarar vad man beräknar kommer att behövas. Lokalt producerad el blir därför både ett sätt att minska dyra driftskostnader och behovet av en ökad infrastruktur med ett större elnät och fler transformatorstationer. Eftersom du nu automatiskt bidrar till att hålla kostnaderna nere, dvs. bidrar till nätnyttan: För detta får du betalt för varje kWh som du levererar till den gemensamma infrastrukturen (elnätet). Denna ligger idag på ca. 3–5 öre, beroende på vilket företag som är nätägare i din region.5    Allt det tekniska

5.1    Monokristallina-, polykristallina- eller tunnfilmssolceller?

Det finns olika former av solceller idag. Den absolut vanligaste varianten är s.k. "Monokristallina kiselceller". Detta är en väl beprövad teknologi med god verkningsgrad (18–22%) och mycket lång hållbarhet. Dessa produceras idag i stora volymer, huvudsakligen i Kina.

De modernaste varianterna av dessa kallas för PERC och har en effekt på mellan 160–200 kW/m2. Det finns även större paneler med högre effekt som ofta används på lantbruk och industrier. "Polykristallina" solceller är vanligen billigare men har lägre verkningsgrad.

"Tunnfilm" har fördelen att man kan limma dessa på olika material, till exempel takpannor. Detta gör att man kan få tunnfilm i olika designade lösningar, men baksidan är ett högre pris, en lägre effekt (ofta bara 10%) och en kortare hållbarhet att jämföra med monokristallina kiselceller som håller i 30-50år, minst.5.2   Växelriktaren – vad riktar den egentligen?

Solpanelerna producerar alltid likström. För att du skall kunna ansluta den till din fastighets elnät behöver du omvandla den till växelström. Detta görs med en växelriktare som ansluts till elnätet.

Vi dimensionerar alltid växelriktaren så att den ger din anläggning den mest optimala avkastningen. Detta innebär att maxkapaciteten på växelriktaren ibland kan vara lägre än maxeffekten på de sammanlagda solpanelerna. En korrekt dimensionerad växelriktare ger bästa avkastningen på din anläggning.5.3   Vad gör elmätaren?

Denna har till syfte att mäta hur mycket el som kommer in i din fastighet. Nu när du kommer att producera din egen miljövänliga solel behöver man även kunna mäta den el som kommer ut. Nätägaren kommer därför att byta den åt dig utan kostnad. Vi informerar nätägaren i ditt område att du nu blivit solelproducent. Därefter kommer nätägaren att kontakta dig direkt för att avtala tid för bytet. Detta brukar ta 1–3 veckor. Du kan inte börja producera solel innan mätaren är utbytt. Elmätaren sitter vanligen i anslutning till dina huvudsäkringar. Innan byte kan göras måste en produktionsbrytare installeras (se nedan).5.4   Vad är en produktionsbrytare?

Produktionsbrytare, säkerhetsbrytare eller säkerhetsfrånskiljare – kärt barn har många namn. 

Enligt lagen är du som solelproducent skyldig att installera en godkänd. Denna fungerar ungefär som en vanlig strömbrytare, men måste ha speciell funktionalitet som svarar mot de särskilda krav din solelanläggning ställer. Din anläggning producerar alltid el när solen är uppe och därför måste kunna bryta på ett säkert sätt under full last även en solig sommardag. Produktionsbrytaren måste installeras av en behörig elektriker. Den skall sitta mellan din växelriktare och din huvudelcentral och tydligt märkas ut innan du får ta din nya solelanläggning i drift. Detta måste även vara klart innan nätägaren byter ut din gamla elmätare. Våra solelcertifierade elektriker ordnar allt detta åt dig och både brytare och arbete ingår i våra offerter.5.5   Optimerare, ska man ha det?

En del leverantörer erbjuder olika varianter av s.k. elektroniska effektoptimerare. Dessa möjliggör styrning av effekten som tas ut av varje solpanel. 

Vi anser att det är ytterst sällan och bara på mycket komplicerade tak som dessa ger någon mätbar effekt på den mängden el du producerar. Vår erfarenhet är istället att dessa ofta år sönder och orsakar dyra underhållskostnader. Det är med andra ord sällan en lönsam investering. Det finns även andra, ofta ännu dyrare lösningar, där panelerna vrider sig för att följa solens läge. Sådant gör vi inte.5.6   Varför ger solpanelerna mer energi när det är kallt?

När en sladd blir varm ökar det elektriska motståndet i den. En stor del av (de förhållandevis små) förlusterna i en solpanel är just förluster i elektriska ledare, så när det blir kallare runt omkring så minskar det motståndet och de kan leverera mer el.5.7   Vad händer när det blir elavbrott?

Man skulle ju kunna hoppas på att solelsanläggningen kunde fungera som reservkraft under ett elavbrott, men så är det tyvärr inte. 

Vid ett elavbrott kommer solelsanläggningen att sluta leverera ström, även om solen lyser. Anledningen till det är att det finns elsäkerhetsregler som säger att det måste vara så. Det blir nämligen viktigt när en elektriker ska arbeta i huset och kopplar bort elen genom att slå ifrån huvudbrytaren i proppskåpet. Om solelsanläggningen fortfarande skulle vara igång, så skulle elektrikern potentiellt kunna få en ordentlig stöt och det vill vi förstås inte.5.8   Hur många % ger panelerna när det är molnigt?

Det är lite svårt att säga eftersom hur mycket av solens strålning som ett moln blockerar beror på hur molnet ser ut. Ett tunt molntäcke blockerar lite och ett tjockare mycket. Ganska självklart kanske. Men viktigt att tänka på är att solpanelerna genererar el även en molnig dag även om det inte blir lika mycket.5.9   Kan jag lagra solenergin i batterier?

Absolut! Om du har ett batteri i din fastighet som du använder för att lagra energi med så kan du använda solelen för att ladda det. Vi har jobbat mycket med batterier och batteriteknik så kontakta oss gärna så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Vi tycker dock att våra kunder ska vänta lite med att investera i energilagring. Produkterna som finns tillgängliga på marknaden idag är lite för nya och lite för dyra.

Däremot lovar vi att så snart det är dags så kommer vi höra av oss till dig och hjälpa dig att komplettera din solanläggning med ett bra energilager.5.10 Vad händer om min anläggning går sönder?

Våra anläggningar är uppkopplade till system hos oss som dels gör att du kan använda appen för att kolla din elproduktion, men också gör så att vi kan övervaka att anläggningen funkar som den ska. Om den inte gör det så måste vi förstås laga den. 

HPSolartech har marknadens bästa garantivillkor så förhoppningsvis är det ett garantiärende och då fixar vi problemet utan att du behöver betala någonting. Och är det inte ett garantiärende så hjälper vi dig förstås ändå att fixa problemet men då till en så liten kostnad som vi kan åstadkomma.6    Energi och sånt

6.1    Vad är skillnaden på kW och kWh?

När man pratar elproduktion använder man begreppen kW (kilowatt) och kWh (kilowattimmar). 

kW är måttet på vad din anläggning har för maximal effekt att producera elektricitet och kWh är kalkylen för vad du kan få ut som användbar solel. 

När man räknar ut kWh/år måste man ta hänsyn till en mängd olika faktorer som var du bor, hur mycket solen beräknas skina där du bor, vilken vinkel du får mellan solen och dina solpaneler, skuggande träd, mm. Även vädret spelar förstås in så historiska väderdata behövs för en korrekt kalkyl. 

Våra tekniker är experter på att beräkna vad som är optimalt för dig och hur man bäst skall installera anläggningen med våra egna monteringslösningar. Vi vill förstås att du både skall göra ditt investeringsbeslut grundat på en korrekt kalkyl och att du får ut maximalt antal med kWh för dina kW.6.2   Kan jag ladda min elbil med solel?

Det går utmärkt att kombinera din anläggning för solel med en laddbox till din el- eller laddhybridbil. Vissa laddboxar går t.o.m. att optimera så att du får ännu högre laddeffekt när solen skiner än vad din fastighets elsystem normalt klarar av. 

Dessutom kan man som privatperson söka ett "Ladda hemmabidrag" hos Naturvårdsverket på halva installationskostnaden upp till 10 000kr. Notera dock att det är noga med vilken laddlösning du väljer för att kunna erhålla bidraget. 

Vi hjälper gärna till att förmedla kontakt till duktiga laddboxinstallatörer.6.3   Kommer min nya solelanläggning fungera ihop med mitt berg-, luft- eller sjövärmesystem?

Självklart! Alla korrekt installerade solelanläggningar fungerar ihop ditt befintliga värmesystem. Den el du behöver för att driva värmeväxlare, cirkulationspumpar och framförallt varmvattenproduktion kommer alltid i första hand tas från din miljövänliga solel, när solen skiner. 

När du sedan behöver el på natten får du den istället automatiskt från din elleverantör, ibland t.o.m. till ett bättre pris än du tidigare hade. När någon säger att deras lösning optimerar din solelanläggning för ett specifikt värmesystem, menar de troligen att du först måste installera ett batteri för att mellanlagra din solel. En visserligen fungerande, men ännu ganska dyr lösning.7    Övriga frågor

7.1     Är solpanelerna stöldbegärliga och kan man stöldskydda dem?

Nej det kan man inte säga. Att montera ner och sälja begagnade solpaneler är inte en särskilt bra affär för en tjuv. De sitter ordentligt fast förstås och är dessutom ganska bökiga att hantera uppe på taket så jag tror att en tjuv hellre väljer annat enklare stöldgods att sno. Men du kan ju använda en del av pengarna du sparar på att ha solelsanläggningen till att