Det enkla svaret för de flesta är nej, det behöver du inte.


Begreppen solskatt eller energiskatt är en skatt som man som vissa ägare/installatör av solcellspaneler är skyldig att betala – Men det skiljer sig lite beroende på förutsättningarna. Energiskatten är sedan 2020-01-01; 35,3 öre/kWh (44,13 öre per kilowattimme inklusive moms).

Solceller och skatt – vilka anläggningar blir skattepliktiga?

Du blir som regel skattepliktig om du installerar/är ägare till mer än sammanlagt 255 kW solceller:

  • Solel från enskilda anläggningar som är på 255 kW eller mer, är skattepliktiga med full energiskatt.
  • Solel från anläggningar som i sig är mindre än 255 kW – men där ägaren sammanlagt äger mer än 255 kW solceller i olika anläggningar – är skattepliktiga med reducerad energiskatt. Reducerad energiskatt/solskatt är för närvarande på 0,5 öre/kWh.
  • Men den som har installerat mindre än sammanlagt 255 kW solceller (dvs motsvarande ca 2000 m2) är alltså helt befriade från energiskatt.

 

Skattenedsättningarna här ovan gäller enbart för sådan el som förbrukas inom huset/fastigheten som solcellsanläggningen är kopplad till.