Det enkla svaret är att det normalt är bäst att använda sin egenproducerade solel själv. 


Men idag är skillnaden mellan att använda sin solel själv och att sälja den väldigt liten. Vi brukade tidigare alltid rekommendera våra kunder att; kör tvättmaskinen och ladda elbilen när solen skiner (alltså maximera din egen användning), men idag spelar det egentligen inte så stor oll om du gör detta i solsken eller på natten.


I den detaljerade ekonomiska kalkyl du får av oss med din offert kan du se exakt vilka antaganden vi har gjort.
Det kan vara ganska komplicerat att räkna på intäkter och kostnader för din el. Det är många faktorer att ta hänsyn till:


1. Dels har du normalt två olika "leverantörer" som du får dina fakturor ifrån; din nätägare (som du inte kan välja själv) samt din elhandelsleverantör (som du kan välja själv och som kan ha väldigt många olika sätt att förpacka sitt erbjudande på).


2. Du har dels en s.k. "spotkostnad" per kWh (kilowatt-timme) för själva elen. Både för såld och för köpt el. Denna varierar kraftigt både över dygnet och över året. El är normalt sett dyrare på vintern, men inte alltid. Priset på el bestäms på en elhandelsbörs som heter Nordpol. Spotpriset variear mellan några få ören och 50öre/kWh idag. Men detta kan vara helt förändrat när du läser detta!


3. Skatter och moms på din köpta el. En stor del av elpriset idag är olika former av skatter och moms. Idag får du räkna med rena elskatter på runt 44öre/kWh.


4. Överföringsavgifter till ditt nätbolag (transisteringsavgifter). Detta är en kostnad som din nätägare tar ut för att överföra elen till din fastighet. Denna avgift varierar mellan olika nätbolag men räkna med runt 30öre/kWh. Men, du får även lite betalt från din nätägare för den el du levererar ut på det allmänna elnätet i form av s.k. nätnytta. Detta är en ersättning för att du hjälper till att hålla en viss "spänning" på nätet med hjälp av den solel du producerar. Denna ersättning varierar mellan olika nätägaree men du kan räkna på mellan 3-5öre/kWh.


5. Diverse administrativa avgifter och andra påslag som ditt elhandelsbolag tar ut. Dessa påslag kan vara lite godtyckliga och det kan ibland vara svårt att få en förklaring till hur ditt elhandelsbolag räknar. Dessa påslag varierar mellan några ören upp till 10öre/kWh.


6. Elcertifikat. Detta är en del av EU´s initiativ för att få en övergång till en mera miljövänlig energiproduktion. Producenter och konsumeter av fosil-producerad el måste "köpa" elcertifikat, och producenter av sol, vatten och vindkraft får ersättning för sin el. Enligt ett Riksdagsbeslut skall elcertifikaten finnas kvar till år 2045. Man får ett certifikat per kWh. Noteera att om du köper grön el får du även själv ofta betala något för dessa elcertifikat från din elhandlare. Om du har en anläggning från HPSolartech får du ersättning för allt solel du producerar. Om du har en anläggning som saknar en elcertifikatmätare kan du bara få ersättning fö den solel du säljer. Priset på elcertifikat sätts på en börs som heter CESAR och varierar kraftig mellan några få ören upp till runt 15öre/kWh.


7. Solbonusar. Vissa elhandelsbolag erbjuder emellanåt en särskild "solbonus" för din solel. Hur mycket och för hur länge varierar. Men ett tips är att alltid fråga vad du kan få.


8. Automatisk Skattereduktion. Du får en skattereduktion på 60öre per kWh upp till 30 000kr per år i din deklaration för all solel du säljer.