https://www.el-kretsen.se


Alla som importerar eller på annat sätt tar in el-, sol- och andra elektronikprodukter i Sverige är skyldiga enligt svensk lag och EU-direktiv att tillse att man hanterar en framtida återvinning av dessa produkter.


1. Detta kan man antingen göra genom att bli medlem av El-Kretsen. Som medlem redovisar man löpande hur mycket och vilken typ av produkter man tar in till Sverige. För detta betalar man en lagstadgad återvinningsavgift. Genom att vi gör detta, har du som kund rätt att slänga dina uttjänta el-, sol- och elektronikprodukter på en återvinningscentral.


2. Alternativet är att man som "importör" själv ordnar med egen återvinning.


Följer man inte dessa lagar och regler riskerar man som "importör" böter och sanktioner. Det räcker inte med att någon annan i EU sköter återvinningen där. Varje land skall hantera detta självt och det är den som låter ta in produkterna som bär ansvaret.


Dessutom anser vi att det är omoraliskt att "slarva" med miljön bara för att kortsiktigt spara pengar. Synnerligen om man jobbar för en bättre miljö och ett bättre klimat! Det blir en aningen dyrare, men vi vet att du som solkund tycker likadant som vi.


Visserligen kommer det att dröja många decenier innan du som solelproducent behöver återvinna dina solpaneler och växelriktare. Men du vill ju inte skjuta över denna "miljöskuld" på barn och barnbarn, eller hur!


HPSolartech jobbar dessutom kontinuerligt med att minska miljöpåverkan i alla led. Vi har utvecklat montagesystem där vi kan spara ända upp till 90% aluminium. Vi fyller alltid våra transporter till max. Vi jobbar på olika sätt att minimera embalage, och mycket annat för att värna om miljön och klimatet.