Det enkla svaret är NEJ!


En optimerare är en "sorts elektronisk dator" som kan monteras som extra tillbehör, normalt en optimerare per solcellspanel. Tanken med optimerare, eller "effektoptimerare" som de vanligen kallas är främst att öka produktionen av kWh på skuggiga tak. En mycket god idé i sig. 


Men varför installerar vi på HPSolartech inte optimerare i våra anläggningar?


1. Våra utvecklingtekniker har tittat närmare på optimerare och dragit slutsatsen att de är lite för "ömtåliga" för att hålla lika länge som resten av solcellsanläggning som sitter på taket. Vi bedömer att efter några år riskerar optimerarna att gå sönder pga påverkan av bl.a. vårt nordiska väder och de höga likströmmar som en solanläggning producerar. 

Eftersom de sitter monterade på (under) solcellspanelerna på taket kan åtgärden att byta ut de som går sönder både bli dyr och tidskrävande, även om man som konsument har ett visst skydd i form av garantiåtaganden från sin leverantör.2. Moderna solcellspaneler har redan från början en viss inbyggd skuggoptimering i konstruktionen. Och vi anser egentligen också att har man så besvärliga skuggor på taket att detta inte räcker kanske man skall fundera på att inte sätta paneler just där.


3. Optimerare drar en del ström bara av att finnas, även soliga dagar utan skuggor. Så det blir lite som att ge med ena handen och ta med den andra. Hur mycket man vinner med optimerare beror förstås på en mängd faktorer.


4. EMC; störande elektromagnetisk strålning. Under hösten 2019 uppmärksammade Luftfartsverket, Försvaret och en del teleoperatörer radiostörningar på platser där man monterat solceller med effektoptimerare. Elsäkerhetsverket har gjort en utredning, och resultatet är ganska oroväckande för både befintliga och framtida installationer av optimerare. Även om man absolut inte kan dra några definitiva och långsiktiga slutsatser av denna första studie:

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyhetsbrev/tidigare-nummer-av-nyhetsbrevet/2019/december/storande-solceller/


Men med tanke på den stundande utrullningen av 5G, där teleoperatörerna kommer att placera ut massor av nya små radiomaster på platser där det finns, och kommer att installeras solceller, vill vi inte idag installera effektoptimerare innan detta med EMC är helt utrett.


PS. Elsäkerhetsverket har berättat för Svensk Solenergi att man inte har upmätt EMC problem med solelanläggningar utan optimerare. Och idag utför man olika tester för att se om det går att minska strålningen på befintliga optimerare.