Många undrar vad som händer med solcellerna vid strömavbrott.

 

Det enkla svaret är att solcellerna slutar producera solel vid strömavbrott.

 

Att solcellerna slutar fungera vid ett strömavbrott är dock mer ett legalt än ett tekniskt problem. En solelanläggning är nämligen ansluten till elnätet. Men eftersom solcellerna kommer att producera solel så fort solen skiner finns en stor risk att din anläggning skulle ”bak-mata” elektricitet in elnätet vid strömavbrott. Detta skulle skapa mycket farliga situationer, t.ex. vid underhållsarbeten på elnätet (kanske just för de elektriker som håller på att åtgärda strömavbrottet!) Därför är alla solcellsanläggningar som är anslutna till ett elnät enligt monterade så att växelriktaren omedelbart slutar att producera solel när den inte har en inkommande spännig.

 

I teorin kan man förstås ansluta ett batteri som istället driver växelriktaren vid strömavbrott. På så sätt skulle man kunna producera tillräckligt mycket solel för att både ha el i uttagen och ladda batteriet. Men en sådan lösning kräver specialtillstånd från nätägaren och ganska komplicerade installationer.

 

Ett annat bekymmer i ett modernt hushåll är att den effekt som fastigheten behöver varierar kraftigt. Det kan t.ex. vara så att en värmepump behöver en hög effekt just när den startar. Om solen då skulle vara i moln, och man inte har ett mycket kraftfullt batteri som buffert, kan värmepumpens säkring lösa ut. Har man riktigt mycket otur skulle den t.o.m. kunna gå sönder.

 

Alla växelriktare från HPSolartech går att ansluta till batteri för Ö-drift i framtiden. Vi tittar naturligtvis på smarta lösningar när batteriutvecklingen hunnit ifatt solcellsutvecklingen i effektivitet och kostnad.