8 fakta om fördelen med att installera solceller.

 

Egen miljövänlig el

Att installera solceller är en bra investering för både plånbok och miljö. Du producerar din egen miljövänlig solel för ca 30 öre/kWh.

 

Syd är strålande men även öst till väst är utmärkt!

Ett tak behöver inte ligga rakt sydligt för att det ska löna sig att installera solceller. Tak som ligger från öst till väst passar utmärkt att sätta solpaneler på. Det kan t.o.m. bli så att du kan producera fler kWh per år i ett kombinerat öst-västläge då du kan utnyttja solens bana hela dagen från morgon till kväll.

 

Billigare än någonsin

Låga priser på komponenter och bra bidrag från staten gör att det just nu är extra förmånligt att installera solceller

 

Du behöver inte betala allt själv

Du får bidrag från staten på 30% av den totala kostnaden på de solceller du installerar.

 

Ekonomisk trygghet och oberoende

Med egenproducerad solel kan du göra dig mer oberoende av ditt elbolag och eventuella prishöjningar på elen framöver.

 

Snabb återbetalning

Att installera solceller betalar sig tillbaka på 8-12 år och fortsätter producera el i minst 20 år till.

 

Överskott på sommaren

Solen skiner ju mest på sommaren och då producerar anläggningen mest el. Den el du inte använder säljer du till din elleverantör och den får du betalt för.

 

Underhållsfritt

Att installera solceller är, till skillnad från det mesta på ditt hus, helt underhållsfritt. Du behöver inte tvätta eller skotta av snö från dina paneler, solcellerna sköter sig helt själva.

 

 

Så fungerar det!

 

I Sverige strålar solen in ungefär 950 kWh per kvadratmeter och år. En solpanel är ca 1,7m2 stor, har en effekt på 320kW och har en verkningsgrad på runt 18%. Varje panel på taket ger alltså runt 300 kWh per år. Det finns även större solcellspaneler. Så när du jämför effekten på panelerna så glöm inte att titta på storleken. En normal sollcellspanel på 1,7m2 har idag 60 celler och vanligen en maxeffekt på mellan 250kW-320kW och en större panel på 2m2 har 72 celler och en maxeffekt på mellan 300-370kW.

 

Hur många paneler du får plats med beror förstås på hur ditt tak ser ut, men också på hur mycket el du förbrukar på ett år. Om du installerar solceller som producerar mer elektricitet än vad du själv konsumerar riskerar du att få betala en särskild energiskatt för din anläggning. Att inte installera fler solceller än vad du själv behöver innebär att du klassas som en mikroproducent och får skattemässiga fördelar. 

 

Strömmen du får när du installerar solceller är likström, alltså som ett högeffektivt batteri. I en s.k. växelriktaren görs likströmmen från solpanelerna om till växel- ström som du kan använda för din hushållsel och där du kan mata ut och sälja ditt överskott på nätet. 

 

Du märker inte på något sätt om elen du använder kommer från solanläggningen eller från elnätet. Däremot märker du att elräkningarna blir lägre.

 

Den solel som du installerat men inte själv använder säljer du till din elleverantör som kan sälja den vidare till dina grannar. De får grönare el och du får betalt. Win-win!

 

 

Fakta om solceller

Solceller är en beprövad och mogen teknologi. När du installerar solceller idag väljer du normalt s.k. monokristallina eller polykristallina solceller. 

 

Polykristallina solceller är en äldre teknologi som har något sämre verkningsgrad, du får alltså ut mindre solel på ditt tag om du väljer att installera solceller som är polykristallina. Polykristallina solceller är normalt blå, med ett vitaktigt rutmönster. Dessa solcellspaneler är skörare men billigare. Vid större solparker och markinstallationer där det finns obegränsat med plats för att installera solceller väljer man ibland poylkristallina solcellspaneler.

 

Monokristallina solceller är svarta och har högre verkningsgrad och är hållbarare. Monokristallina solcellspaneler är marginellt dyrare. Idag väljer 90% av alla som installerar solceller på sitt tak svarta monokristallina solcellspaneler.

 

Monokristallina glaspaneler. Det finns idag även tunnare solcellspaneler som är gjorda av svart härdat glas. Dessa premiumpaneler är dyrare, men när du installerar solceller i glas får du en mycket snygg installation på ditt tak.

 

Tunnfilms solceller. Dessa består av en tunn film som monteras på olika ytor, t.ex. takpannor. När du installerar solceller av tunnfilm kan du få spännande arkitektoniska lösningar, men till priset av en betydligt lägre verkningsgrad. Man brukar idag säga att tunnfilm är ungefär dubbelt så dyrt och ger hälften så mycket solel. Det är också viktigt att tänka på att solceller av tunnfilm är täckta av plastfilm som riskerar att skadas av UV-strålningen över tid.

 

Takintegrerade solceller. Detta är en metod att sätta solceller direkt på fastigheten utan att behöva ha en underliggande tätt tak. Material och verkningsgrad varierar kraftigt. Att installera solceller direkt som tak är ett spännande alternativ när man bygger nytt, eller helt måste ersätta ett gammalt tak. Men det blir ofta 3-5 gånger så dyrt som att installera solceller ovanpå ett befintligt tak.

 

Framtiden för solceller. Det talas idag om nya tekniska lösningar, bl.a. s.k. Perovskitkristaller. Många tror att om 20-30 år kommer vi ha helt nya teknologier med mycket hög verkningsgrad och helt nya spännande möjligheter för hur man kan installera dessa solceller. Idag är dock sanningen den att dessa teknologier fortfarande befinner på ritbordet i forskningslaboratorier.

 

FAQ.

Varför skall jag sälja överskottet när jag installerar solceller?

Din solelsanläggning producerar el när solen skiner, och det gör den mest på sommaren. Resultatet blir att du normalt producerar mer solel än du kan göra av med under sommaren, och sedan behöver köpa tillbaka el på vintern. Genom att sälja eller ”deponera” din överskottsel hos din elleverantör så sparar du pengar över hela året.

 

Blir det verkligen snyggt när jag installerar solceller?

I de flesta fall blir det snyggt du installerar moderna svarta solcellspaneler. Det går även att få speciallösningar med integrerade taklösningar och skurna paneler för att passa bättre in på ditt tak. En fåtal tak med många kupor och skorstenar lämpar sig mindre bra. En bra solcellsleverantör hjälper dig med både kalkyler när du känner dig mogen att installera solceller på ditt tak.

 

Ska jag vänta med att installera solceller?

En vanlig fråga är om det inte är lika bra att vänta på nästa generation av teknologi innan jag installerar solceller? Svaret är enkelt, för varje år du väntar så kommer du att förlora mer än du kan tjäna på den tekniks utvecklingen och förväntade prisnedgångar. Och dessutom, väntar du för länge med att hjälpa till och rädda vår planet så blir det försent, och då spelar det inte längre någon roll om du installerar solceller eller inte.

 

Behöver jag batteri?

Nej, batterier för att lagra solel är idag dyra. Du kan visserligen söka bidrag för att investera i batterier, men dessa kostar idag normalt mer än själva anläggningen i sig. Idag kan du istället använda din elleverantör som ett sorts virtuellt batteri. En del elleverantörer, t.ex. Jämtkraft erbjuder t.o.m. ett elavtal där du får ”spara” din överskottsel under sommaren och sedan få den tillbaka under vintern. Denna avtalsform kallas idag ”Byt Vatten”, och namnet kommer från att man ersätter vattenkraft med sol under sommaren, och sedan använder vattenkraften under vintern när det är kallt och solen inte skiner lika mycket.

 

Vad kostar det att installera solceller?

Kostnaden beror förutsättningarna. Att installera solceller på ett enkelt tak eller en marken brukar ligga på 9-12 000 kr per installerad kW (kilowattimme). Att installera en större solelsanläggning ger ett lägre pris per installerad kW. Kontakta en etablerad solcellsleverantör, t.ex. HPSolartech

 

 

Bra länkar:

Sollcellskollen https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/hur-mycket-solceller-bor-jag-installera

 

HPSolartech

 

Elsäkerhet att tänka på https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/installera-och-renovera/installation-av-solceller/

 

Jämtkraft https://www.jamtkraft.se/kundservice/guider/solel/kom-igang-med-solel/

 

Spartips Expressen – installera solceller https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/sa-kan-du-spara-tusentals-kronor-genom-att-byta-el/

 

Bengst nya Villablog http://bengtsvillablogg.info

 

Framtidens solceller https://www.forskning.se/2018/04/05/perovskit-nya-stjarnmaterialet-solceller/