Behöver jag bygglov för solceller? Det korta svaret är "kanske" så man måste kolla noga. Men vi hjälper dig förstås att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.


Bygglov Solceller

När behöver man söka bygglov för solceller?

 

En vanlig fråga många blivande solelsproducenter har är om, och och i så fall när, man måste söka bygglov för solceller? Det är lätt att bli förvirrad när man skall sätta sig in i alla regelverk  som omgärdar miljövänlig solenergi. Detta är förstås olyckligt då solceller är en av de bästa sakerna man kan göra för miljön idag. Bygglov kring solceller är dock inte särskilt komplicerat, och nedan kan du läsa lite mer kring hur detta går till och vad du bör tänka på. Ett tips är förstås att prata med din installatör.

 

När behövs bygglov för solceller?

Här måste man först skilja på detaljplanerat område och område utan detaljplan. Detaljplaner hittar man på den egna kommunens hemsidor, vanligen under kommunens webkartor. Utanför detaljplanerat område behövs vanligen inte bygglov. Notera att man i vissa undantagsfall kan behöva ett bygglov även utanför detaljplanerade områden om dessa är belagda med "särskild lovplikt". 

 

Grundprincipen för bygglovskravet är att all form av förändring av husets färg, fasad eller takmaterial (t.ex. byta från papptak till tegelpannor) kräver bygglov. (Här kan du läsa mer om när bygglov alltid krävs på Boverkets hemsidor https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/andring/ ).

 

Den 1:a augusti 2018 infördes dock ett välkommet undantag för bygglovskravet för solceller.

 

Vad innebär undantaget från kravet på bygglov för solceller?

Enligt undantaget så får du montera solceller (och även solvärme- eller annan solenergianläggning) även om fastighetens utseende blir väsentligen förändrat. Notera att undantaget endast gäller om solcellerna monteras utanpå den befintliga fasaden eller taket. Alltså kräver ett integrerat solcellstak alltid bygglov då själva taktäckningsmaterialet byts ut mot solceller. Även vinklade solcellspaneler på ett platt tak kan komma att omfattas av kravet för bygglov. Däremot är fristående markplacerade solcellsanläggningar på din egen tomt i regel befriade från bygglovsplikt. Men, andra regler kan ibland spela in såsom strandskydd, särskilt känsliga biotoper, och liknade restriktioner som kräver dispens. Ett tips är att också berätta för dina grannar att du avser installera miljövänliga solceller, förmodligen är de också intresserade, och tillsammans kan göra ännu mera för miljön.

 

Boverket har ställt upp följande checklista över när undantaget för bygglov gäller: 

 • Solcellerna skall monteras utanpå en byggnads befintliga fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, och solpanelerna skall följa byggnadens form. 
  • Om du planerar att sätta vinklade paneler på ett platt tak bör du kontakta din kommun då detta normalt tolkas som att solpanelerna avviker från takets form och alltså kan kräva bygglov.
 • Solcellerna får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som kan anses särskilt värdefulla. 
  • Observera att detta kan gälla både ett enskilt hus, men ibland även omfatta ett helt område som kommunen anser viktigt att kultur- eller miljöskydda. Ett sådant område omfattas därför av en särskild detaljplan för området. Kontrollera därför alltid detta på din kommuns detaljplan eller direkt med kommunens Byggnadsnämd. Om du bor i ett område som omfattas av restriktioner brukar det ofta handla om att du inte får göra en installation som "sticker ut", t.ex. använda blårutiga solpaneler. Nästan alla som som vill får idag montera sina egna solceller.
 • Solceller får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. 
 • Solceller som ej monteras på byggnad, utan istället monteras på egen ställning på tomten är befriade från bygglov.
 • Solceller utanför detaljplanlagt område är normalt befriade från bygglovskrav, om inte andra särskilda regler gäller för området.

 

Här kan du läsa i mera detalj vad som gäller för undantaget av bygglov för solceller: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/andring-av-byggnaders-yttre-utseende/sol/

 

Vad är en bygganmälan?

Även om din solenergianläggning inte behöver ett bygglov så kräver ändå många kommuner en s.k. bygganmälan, t.ex. om takets bärande konstruktion eller brandskydd påverkas. Om du behöver göra en sådan anmälan är det viktigt att tänka på att samma regler gäller som för bygglov, dvs. att du både måste göra anmälan och invänta besked innan du påbörjar installationen av dina solceller.

Här kan du läsa mer om när en anmälan behövs: 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/anmalan/

 

Vad kostar det?

Kostnaden för bygglov och anmälan för solceller varierar kraftigt mellan olika kommuner. I vissa är det kostnadsfritt, i andra följer man fasta taxor och i en del kommuner tar man ut en timtaxa. Det är dock sällan det kostar mer än några tusenlappar. I de flesta kommunerna brukar det gå relativt fort att få besked, sällan längre än ett par månader, och är gratis. 

 

Sammanfattning

 • Kontrollera vad som gäller i detaljplanen för ditt område på kommunens webkartor. Troligen behöver du varken bygglov eller anmälan så länge du monterar utanpå huset och följer befintligt tak och fasader. 
 • Behöver du bygglov eller måste göra en bygganmälan är det i många kommuner kostnadsfritt för solceller. 
 • Kom ihåg, om bygglov eller anmälan krävs måste detta vara klart innan du påbörjar installationen av din solelanläggning! 
 • Ett tips är att alltid först kontrollera vad som gäller för just din kommun. På Wikipedias sida över svenska kommuner hittar du snabbt och enkelt länken till din egen kommun:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_kommuner

 

Om Bygglov för Solceller

Den här informationen är framtagen i samarbete med HPSolartech. Du kan få många bra tips och svar på frågor kring solceller på www.hpsolartech.se

 

Den annan mycket bra informationskälla kring det mesta som har med solenergi att göra i allmänhet finner du på Bengts Villablogg http://bengtsvillablogg.info

 

Du kan även läsa om bygglovsprocessen på Branschorganisationen Svensk Solenergis hemsida https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2018/slopat-krav-pa-bygglov-foer-solenergianlaeggningar-som-foeljer-byggnadens-form

 

En djupare insikt kring Riksdagens beslut kring undantaget för bygglov för solceller finner du här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fler-bygglovsbefriade-atgarder_H501CU32

 

Vill du göra en snabb kalkyl för att se hur lämpligt just ditt tak är för solceller kan du använda detta enkla kalkylverktyg: www.hpsolartec.se/kalkylverktyg