Vad är skillnaden på solceller och solfångare


Det är lätt att blanda ihop solfångare och solceller, men faktum är att tekniken och användningsområdena skiljer sig kraftigt åt. Och lite enkelt kan man säga att solfångare producerar värme och solceller producerar elektricitet!

 

Solfångare

Solfångare omvandlar solenergi till värme - alltså solvärme. Den här typen av värme kan användas för att generera varmvatten och hushålsvärme.

De tre vanligaste typerna av solfångare är plana solfångare, vakuumrörsolfångare samt koncentrerande solfångare.

Så här fungerar en solfångare?

Solfångare absorberar solens värme i en koncentrerad form. Vanligtvis är det en vattenbaserad vätska som för värmen vidare från solfångaren till ett lagringsutrymme, direkt eller indirekt, via en värmeväxlare. Värmen fördelas sedan för uppvärmning av t.ex. ert hus (om du har vattenburen uppvärmning), pool, eller  duschvatten.

 

Solceller, solcellspaneler

Solceller omvandlar solenergi till el - eller solel som vi även kallar det. Den här elen används som hushållsel, precis som annan “vanlig el” som kan annars kan köpas från elnätet. Solceller idag är vanligen svarta s.k. monokristallina solceller. Men det finns även äldre, lite blåaktiga s.k. polykristallina solceller. Idag finns även tunnfilmssolceller. Tunnfilm har normalt lägre effekt och är dyrare än monokristallina solceller. Det är även lite oprövad mark vad gäller livslängden  för tunnfilm i vårt Nordiska klimat.


Så här fungerar solceller?

För att generera solel behöver solen träffa solcellerna i dina solpaneler. Solceller skapa sedan likström som leds till en växelriktare som omvandlar likströmmen till användbar 230 V växelström. Den växelström som solcellerna och användas på precis samma sätt som annan typ av el.

 

Skall man ha både och?

Solfångare omvandlar solenergi till värme - alltså solvärme. Den här typen av värme kan En fråga vi ofta får är om man skall komplettera sina solceller med solfångare, särskilt när man har en pool. Om man har oljeuppvärmning är svaret tveklöst ja! Men om man har en modern värmepump blir energiutbytet normalt bättre om man låter värmepumpen producera varmvatten och låter solcellerna producera el för att driva värmepumpen. Notera att både solfångare och solceller behöver sol för att fungera.