Om du har en Eliq Energidisplay eller annat ”elmätaröga” ansluten till din elmätare

 

De flesta s.k. ögon som säljs idag för att kunna övervaka elkonsumtionen monteras ovanpå din elmätares blink-öga. Men nu när du börjar börjar sälja din egenproducerade solel  kommer ditt öga att registrera både den el som du säljer och den el du köper. Alltså allt som rör sig genom elmätare, men ögat kommer inte skilja på vad som kommer in (det du köper) och vad som går ut (det du säljer). 

 

Och för att förvirra det ytterligare så kommer du ju under dagens soliga timmar använda egen solel samtidigt som du säljer överskottet, Alltså då visar Eliq-mätaren bara överskottet. På natten när solen gått ner kommer ögat emellertid att visa rätt för köpt el, men bara då.

 

Det du nu ser blir istället vad vi kallar för ”nonsens-information”.

Men oroa dig inte. Din nya app som du får med HPSolartechs nya solelanläggning kommer i fortsättningen att registrera detta åt dig. Du kommer att kunna se dels den solel du producerar varje minut. Sedan kommer du att med 1-2 dagars fördröjning få en rapport över både hur mycket el du gjort av med totalt varje dag, hur mycket el du har köpt (t.ex. på natten) och hur mycket egenproducerad solel du har sålt varje dag. Allt detta sparas dag för dag, månad för månad och år för år. Anledningen till att det är viss eftersläpning på köpt respektive såld el beror på att denna information hämtas in från ditt elbolag och de brukar vara lite långsamma med att rapportera in denna data till oss.  Det var förövrigt att kunna visa detta i din app som vi tillsammans med vår partner  CheckWatt hämtade in din fullmakt för att få ta del av elförbrukningen hos dig.