Vi på HPSolartech hoppas att du är nöjd med din solelanläggning. I dessa dagar när miljödebatten blir allt mer intensiv, platser som Gotland får allt större problem med sin traditionella elförsörjning, och både myndigheter, företag och privatpersoner börjar inse alla fördelar med solenergi, så gläds vi över att du redan är en ambassadör för en mera hållbar planet. Tack!

 

Vi som nu producerar vår egen solel vet ju också att detta är en god affär även rent ekonomiskt. Vi vill dock passa på att påminna dig om att du med jämna mellanrum bör se över ditt elavtal med din lokala elleverantör. Dessa förändras och nya erbjudanden tas fram.

 

Avtalen och möjligheterna ser lite olika ut beroende på var du bor och hur mycket el du producerar.

 

De två grundprinciperna som de flesta elbolagen erbjuder är;

  • Solbonusar och/eller rabatter. Då dessa ofta är begränsande i tiden och förändras löpande, kan det vara väl värt att prata med din elleverantör med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du verkligen får de bästa rabatterna de erbjuder. Bonus/rabattsystemet är det vanligaste och används t.ex. av Vattenfall som idag ger ca. 40öre solbonus för  varje kWh solel du säljer till dem.
  • ”Batteriprincipen”. Detta är en avtalsform som några av våra egna medarbetare med solelanläggningar gillar. Batteriprincipen går ut på att du betalar en månadsavgift för en period som du ofta själv väljer (lämpligen under sommaren då din solelanläggning producerar mycket överskottsel). Under denna period deponerar (lagrar) du den el du inte behöver och får den sedan tillbaka under vinterhalvåret (när elpriset brukar vara högre) utan kostnad.  Producerar du överskott en solig vinterdag säljs detta automatiskt till marknadspris, dock utan extra bonusar. Du kan se mer kring hur detta med ”elnätet som ett jättebatteri” fungerar på vår hemsida; https://hpsolartech.se/fragor_och_svar/ Där kan du klicka på knappen ”Batteri” ingår så visas en liten film som beskriver detta. Några elleverantör som erbjuder ”batteriprincipen” är Jämtkraft (här heter det ”Byt Vatten”) och Dalakraft.