Förskott:

Vi fakturerar ett förskott i samband med att du skrivit under ditt avtal för din nya solcellsanläggning. 


Materialfaktura:

Sedan fakturerar vi för materialet i samband med att vi levererat dina solcellspaneler. Denna leverans sker normalt i direkt anslutning till att våra montörer kommer och sätter upp din solelanläggning. Montaget tar några dagar och därefter kommer en elektriker och gör alla elinstallationer.


Slutfaktura:

När vår egen specialiserade sol-elektriker varit hos dig och har testa och driftsatt anläggningen samt visat dig hur allt fungerar, skicakr vi din slutfaktura. OBS! Att efter vi är klara kan det dröja ytterligare en tid innan din Nätägare varit hos dig och bytt din gamla elmätare, något som de enligt lag är skyldiga att göra utan kostnad i samband med att du blir solelproducent. Denna process kan vi inte påverka, men du får inte ta din anläggning i drift innan detta är klart. Om du gör detta kommer du dessutom att få betala för den el du "säljer", istället för att få betalt!


OBS! 

Glöm inte att teckna ett nytt elavtal med din elleverantör. Annars riskerar du att inte få betalt för din sålda solel.


Notera att du alltid har rätt enligt Distansavtalslagen att ångra ditt köp av solceller inom 14 dagar. vi betalar då tillbaka dina pengar, men notera att vi har rätt att dra av kostnader för transporter och eventuellt slitage.