OBS! Efter 2020-07-01 kan man inte längre söka solcellsstödet. För dig som redan sökt kommer du behandlas av din Länstyrelse i den takt de normalt behandlar dessa ansökningar.

 

Grattis till beviljat bidrag! När vi är klara med installationen skickar vi en s.k. Färdigställandeanmälan till din Nätägare. Denna räknas då som godkänt datum för att få sitt beviljade stöd godkänt (20210630 för de som fick beviljat bidrag på 20% respektive 20210930 för de som beviljat stöd på 10% meddelat efter 20210115.) 

Nästa steg.

 

När du har fått besked om att ditt investeringsstöd för solceller har blivit godkänt behöver du skicka in din specificerade faktura från oss där det framgår hur mycket av investeringen är arbete respektive material. Om du har en av våra äldre slutfakturor där detta inte framgår skall du kontakta vår ekonomiavdelning på matilda.jansson@hpsolartech.se så hjälper hon dig med de bilagor du behöver.

 

Rektangel med rundade hörn: Handlingar från oss: 
1.	Registreringsbevis
2.	Kopior på våra fakturor
3.	Orderbekräftelse med specifikation av kostnader för solcellsmoduler,          övrigt material och arbete. Projekteringskostnaden är 0 kr.
 
Handlingar som du har eller kommer få: 
1.	Handling som styrker att projektet är slutfört, d.v.s. intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätanslutet samt från vilket datum. Skulle det ha kommit och   du har slängt/tappat bort det så kan du kontakta din nätägare och få ett nytt intyg.
2.	Kopia på kvitton eller motsvarande handlingar som styrker stödmottagarens  faktiska kostnader. Förslagsvis kan man skriva ut ett kvitto från banken där      man ser att ni betalat våra fakturor.

 

 

 

En vanlig fråga som många har är varför beloppet ibland kan skilja sig på den ansökan vi hjälpte dig med, och som du nu fått beviljad, och vad som faktiskt blev slutfakturan för din nya solelanläggning. 

 

Vi praxis är att söka bidraget lite i överkant så att det finns utrymme redan i bidragsansökan för att kunna bygga en något större anläggning där detta är möjligt. Det är nämligen ganska vanligt att när våra kunder ser hur bra installationen blir och vi tillsammans kommer fram till att det är möjligt att placera in lite fler paneler än vad som var tänkt från början, t.ex. genom att flytta på en befintlig sotarstege. Då blir vi ombedda att utöka antalet solpaneler.

 

Detta kommer emellertid att justeras till rätt nivå när du skickat in dina slutuppgifter för investeringen, och du kommer i slutänden att få ett korrekt bidrag som överensstämmer med din faktiska investering.

 

En bild som visar hjul

Automatiskt genererad beskrivning