Lite kring installationer, tak, optimerare och batterier? 

Fråga:

Fungerar HPSolartechs lösning på Benders Carisma Takpannor?

Svar:

Ja det går alldeles utmärkt!

 

Fråga:

Skruvas montageskenorna i sponten eller takstolarna?

Svar:

OM det ligger minst 17mm råspont fäster vi i råsponten. OM det ligger tunnare råspont eller takskiva fäster vi över takstol.

 

Fråga:

Sågar ni ut för fästena i respektive takpanna?

Svar:

Vi fräser ej ut takpannorna under montagefästen då den smala glipan som uppkommer ligger väl skyddad under solpanelsmodulerna.

 

Fråga:

Hur fäster ni upp kablage för att undvika slackande kablar under panelerna?

Svar:

Matarkablar förläggs i stålomspunnen robotslang och under modulerna fäster vi upp kablar med kantclips.

 

Fråga:

Har ni egna installatörer eller lägger ut jobbet på totalentreprenad?

Svar:

Vi har egna montageteam som består av svensk yrkesutbildad personal inom byggteknik som certifieras för solcellsmontage. 

HP Solartech har även egen mycket kvalificerad elinstallationspersonal och är registrerade hos Elsäkerhetsverket för produktionsanläggningar.

 

Fråga:

Kan ni erbjuda paneler som ligger i topp på solar score card?

Svar:

Nej, våra paneler finns inte med på Solar Score card av det enkla skälet att vi förbättrar paneler under vårt eget varumärke, och våra volymer för den Nordiska markanden blir för små för att det skall löna sig för oss att delta i denna typ av rakningssystem. Våra paneler motsvarar dem i toppen och tillverkas vanligen i samma fabriker men vi har inte betalat för att ha med dem på Solar Score Card.

 

Fråga:

Erbjuder ni paneler med och utan optimerare?

Svar:

Nej det gör vi inte idag. Vi anser att de lösningar som erbjuds marknaden inte uppfyller de kvalitetskrav som vi ställer på våra installationer. Det är helt enkelt för mycket komplicerad elektronik som monteras i en väderutsatt och svårtåtkomlig miljö på hustaket. Vi vet att det uppstår ganska mycket problem med dessa, och det är oklart vad de garantier som erbjuds faktiskt omfattar. Vi tror att många som valt dagens elektroniska optimerare riskerar att få dyra och komplicerade servicebehov om några år.

 

Fråga:

Går det att komplettera anläggningen med batteri och t.ex. funktioner för ”off grid”? Alltså så växelriktaren klipper kopplingen mot nätet och anläggningen fungerar trots strömbortfall. T.ex. tillsammans med batterier eller elfordon (vehicle to grid)?

Svar:

Ja det går att ansluta anläggning till ett batteri eller annan extern enerilagringsenhet. Det behövs dock en del ytterligare komponenter beroende på vilken lösning man väljer. Och det är idag oklart ur ett regel- och lagperspektiv hur man får göra detta då en solanläggning inte får köras i s.k. ”ö-drift”. Notera dock att ur ett ekonomiskt perspektiv är detta inte en bra lösning då man istället för att lagra sin överskotts solel får sälja den. Idag brukar man säga att återbetalningstiden på ett batteri för en solanläggning ligger närmare 75-100år!!