Vad visar min solapp för information?

 

Idag kan man se följande:

 

1. Produktion (effekt kW) i realtid med loggad data var 5min som arkiveras

2. Total produktion per dag/månad/år i kWh

3. Såld produktion i kWh per dag/månad/år

4. Total egen elförbrukning i kWh peg dag/månad/år

5. Köpt el i kWh per dag/månad/år

 

OBS! 

Punkter 3-5 kommer normalt med en dags fördröjning beroende på vilken elleverantör man har valt.

Om du har 3G uppkoppling uppdateras din data ungefär en gång per timme!