Merparten av världens solcellspaneler med tillhörande utrustning tillverkas vid stora och moderna fabriker i Kina. Här har utvecklingen av produktionskapacitet kommit längst och genom en konsekvent investering i nya fabriker har man i Kina de senaste 5-10 åren lyckats sänka produktionskostnaden för solpaneler med nära 80%.

HPSolartech kan genom unika och väletablerade lokala kontakter bedriva s.k. OEM (Original Equipment Manufacturing) tillverkning under eget varumärke direkt vid några av de större fabrikerna. Idag sker vår produktion av solcellspanelerna främst på Solargiga och Luxen Solar Energys moderna anläggningar. Våra växelriktare tillverkar vi vid Ginlong Solis produktionsanläggningar utanför Ningbo. Ginlong är en av Kinas tre största producenter av växelriktare och har fått många priser och utmärkelser i EU.

Övrig utrustning tillverkar vi vid noga utvalda fabriker hos väletablerade företag. Vår utvecklingsavdelning, som inkluderar kinesiskspråkig personal besöker våra fabriker och leverantörer regelbundet för att kvalitetssäkra produktionen och arbetsförhållandena på plats. Genom detta är vi säkra på att vi alltid får de bästa solcellspanelerna. De som kallas A-klass.

När vi säger att vi OEM-tillverkar våra produkter och montagelösningar under eget varumärke menar vi att vi går ett steg ytterligare för att optimera alla våra solels-system för nordiska förhållanden. Vårt klimat är lite extra krävande, och vi har lite andra krav på el- och brandsäkerhet som ofta saknas på vanliga system och våra tak är inte alltid byggda som tak i de stora solcellsmarknaderna utanför Norden. På vår utvecklingsavdelning i Uppsala finns all specialistkompetens som behövs för att ta väl fungerande lösningar från CAD-ritningar till produktion.

Alla vår solcellspaneler och all vår utrustning är självklart typgodkända för certifierade för EU med CE-märkning samt certifierade av internationella institut som t.ex. TÜV Rheinland. Vi har marknadsledande garantier på alla våra produkter.

På HPSolartech är vi även lite extra miljöfokuserade och jobbar ständigt med att minska onödigt material som både är resurskrävande att producera och att transportera.

High Performance Solar Technology made in Uppsala and built in China