För vissa av våra kunder, t.ex. med väldigt bra tak för solenergi, kan man ibland bygga en anläggning som gör det möjligt att producera med el (fler kWh) än vad man själv gör av med. När detta sker blir man en s.k. ”småskalig elproducent”.

 

När man dimensioner en anläggning får man inte planera för en så stor anläggning för att kunna få de bidrag och subventioner som idag finns. Men om man nu ett riktigt soligt år ändå kommer över denna gräns är konsekvenserna inte så farliga.

 

  • Hos de flesta elleverantörer får du helt enkelt sämre betalt för denna ”överskottsel”. Hos Vattenfall handlar det t.ex. idag om -4 öre/kWh.

 

  • Du får inte heller någon skattereduktion för detta överskott, utan bara skattereduktion för motsvarande mängd som du själv köpt.

 

  • Om din totala elförsäljning överstiger 30 000kr/år blir du skyldig att inhämta och redovisa moms för din försäljning.

 

  • Din anläggning får in vara större än 255kW.


  • OBS! En del nätägare tar även ut en sk inmatningsavgift för nettoproducenter som de bestämmer själva. Den brukar vara runt 30kr/månad för säkringar under 63A, men kan vara betydligt högre för större säkringsabonnemang. Att ta ut en inmatningsavgift för mindre nettoproducenter är dock mycket ovanligt, och något som idag utreds på EU nivå

 

Notera även att när den totala inkomsten på en privat fastighet övergår Skatteverkets riktlinjer (som idag ligger schablonavdraget på 40 000kr/år) får du skatta får denna överskottet.

 

Notera även att det är sällan din säkring kan klara av en så pass stor elproduktion utan att uppgraderas, vilket kostar pengar. Din säkring är normalt anpassad efter din elförbrukning och om du producerar mer el än vad du gör av med behöver du troligen se över detta. Vid planering och installation av din anläggning försöker vi optimera kapaciteten utifrån dessa parametrar, och ibland innebär det att vi helt enkelt ”stryper” din växelriktares kapacitet.