Varför är växelriktareffekten mindre än solpanelseffekten?

När vi dimensionerar en anläggning så försöker vi optimera på att använda taket till att producera så mycket solenergi som möjligt, och att använda solpanelerna till att producera så billig energi som möjligt. Det senare innebär att vi ofta väljer en växelriktare som har en maxeffekt som är mindre än solpanelerna sammanslagna maxeffekt.

Vi gör på det sättet på grund av att det är så få tillfällen över ett helt år som solpanelerna faktiskt har möjlighet att producera sin maxeffekt. Bilden nedan visar instrålning och produktion på en anläggning i sydöstläge i juni. Solpanelerna har en maxeffekt på 55kW och växelriktaren en maxeffekt på 33kW.

Den ljusblå kurvan visar den instrålade effekten på solpanelerna och den gula linjen visar växelriktarens begränsande maxeffekt. Det blir då den mörkblåa kurvan som faktiskt produceras och det är 96% av den instrålade effekten.

Då måste man tänka på att exemplet ovan var taget i juni när den instrålade effekten är som högst under året. Tittar vi istället i mars ser det ut som bilden nedan.

 

 

Resultatet är alltså att det blir onödigt dyrt att köpa en växelriktare som har samma maxeffekt som solpanelerna eftersom denna maxeffekt nästan aldrig kommer att användas. I våra verktyg optimerar vi fram precis vilken växelriktare som är bäst för varje specifik anläggning. På så sätt kan du vara säker på att göra största möjliga klimatnytta med bästa möjliga ekonomiska resultat.